ENVIRO PROGRAM DJGT: ZELENÁ SCÉNA DJGT

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zaviedlo v roku 2021 environmentálny program ZELENÁ SCÉNA DJGT, ktorý deklaruje záväzok DJGT myslieť, konať a tvoriť pre prírodu a pre trvalo udržateľné životné prostredie. Zámerom je konanie na lokálnej úrovni a zdieľanie inšpirácií na globálnej úrovni.

Po zavedení základných krokov zelenej etiky – šetrenie, separovanie, neplytvanie – nasledujú ďalšie skutky. V procese príprav nových inscenácií a podujatí je to uprednostnenie recyklovaných a upcyklovaných materiálov, tvorba bez odpadu, šetrné spôsoby výroby. V kontakte s divákmi je to minimalizovanie tlačených materiálov a ich tlačenie na recyklovaný papier. Na úrovni vybavenosti budovy divadla je to voľba úspornejších a trvácnejších alternatív. Témy udržateľnosti sa tiež stávajú súčasťou dramaturgie divadla v podobe zelených línií vybraných inscenácií, tiež v podobe kreatívnych aktivít pre rozvoj solidárneho myslenia s prírodou smerom k verejnosti i smerom dovnútra.

ZELENÁ SCÉNA DJGT má svoje miesto aj na festivale Zámocké hry zvolenské, ktorý DJGT organizuje. Od roku 2021 monitoruje festival enviro-hliadka občianskeho združenia Očami prírody, konajú sa sprievodné podujatia zamerané na zelené témy, do výberu hosťujúcich inscenácií sú zakomponované aj tie s ekologickou tematikou a podobne. ZHZ 2022 ukončil Festivalový charitatívny beh pre budúcnosť, ktorého výťažok putoval Nadácii Ekopolis a ich projektu Sadíme budúcnosť. V roku 2022 tiež DJGT zorganizovalo celodenný vzdelávací environmentálny workshop Michaely Rýgrovej a Mila Jurániho KOMPAS UDRŽATEĽNOSTI V DIVADLE. V týchto aktivitách DJGT stále pokračuje.

Objavovanie spôsobov, ako môže verejná inštitúcia v rámci siete divadiel minimalizovať svoj dopad na životné prostredie a kreatívne formovať povedomie o environmentálnych témach, je príspevkom DJGT k realizácii nevyhnutných zmien v spoločnosti. Aktivity ZELENEJ SCÉNY DJGT označuje jednotné logo so zeleným lístkom.