PREDSTAVENIE HRÁME NA NÁDVORÍ ZÁMKU

05. jún 2022 o 21:00 /nedeľa/, nádvorie zámku

ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

Dana Dinková – Branislav Kostka: ÉDITH PIAF

Hudobno-dramatické a tanečné dielo o živote svetoznámej speváčky

„Budem spievať tak nahlas, že ma bude počuť celý Paríž – až na vrchole Eiffelovej veže budú ľudia otvárať okná a počúvať.“ Slová, ktoré vyslovila na začiatku svojej kariéry slávna šansoniérka Édith Piaf, predznamenali jej závratnú hudobnú dráhu, ktorá sa stala jedným z najväčších symbolov francúzskej hudobnosti. Snáď nikto v ušiach verejnosti nereprezentuje umenie „spevu srdcom“ tak, ako táto charizmatická drobná žena. Jej spev sa podivuhodne prelínal s jej dramatickými životnými osudmi. Práve im je venované multižánrové autorské dielo režisérky a choreografky Dany Dinkovej a hudobného skladateľa Branislava Kostku. Vznikla inscenácia naplnená emotívnou hudbou, strhujúcim tancom a sugestívnymi dramatickými výkonmi. Édith Piaf ako tragédka šansónu patrí k najväčším postavám hudby 20. storočia a je neodmysliteľne spojená so svojím rodným Parížom.

choreografia a réžia: Dana Dinková, libreto: Dana Dinková, hudba: šansóny Edith Piaf s kompozíciou Branislava Kostku, kostýmy: Adriena Adamíková, scéna: Lucia Šedivá, asistent choreografií: Ivica Danihelová

účinkujú: Mariana Mackurová, Veronika Szabová, Tomáš Laci / Giovanni Buttacavoli / Lukáš Cenek, Tomáš Laci, Andrej Andrejkovič, Matej Struhár, Radoslav Kuric, Dušan Kubíny, Marián Hadraba, Jozef Maliňák

Dĺžka predstavenia: 75 min bez prestávky
vstupenky: I.miesto 12,-€, II. miesto 10,-€  (zľavnené vstupné neposkytujeme)