0. jún 2022 o 10:00 /pondelok/, sála DJGT

DIVADLO AKADÉMIE UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA

Tadeusz Słobodzianek: NAŠA TRIEDA

Na pozadí reálnych historických udalostí Tadeusz Słobodzianek zachytáva poľsko-židovské vzťahy spolužiakov jednej triedy, a to pred, počas a po vojne. Pravdepodobne najzávažnejšou udalosťou, ktorá otrasie vzťahmi kolektívu a rozdelí ho na dva samostatné tábory, sa v príbehu hry stáva pogrom spáchaný zo strany Poliakov na Židov, konkrétnejšie zo strany vlastných rovesníkov. Inscenáciu hry Naša trieda – s podtitulom Gens una sumus (v preklade z latinčiny Sme jeden rod alebo Sme jedna rodina) – uviedlo Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici v slovenskej premiére v roku 2021 s poslucháčmi tretieho ročníka bakalárskeho stupňa Katedry herectva FDU AU. Pod režijným vedením prof. Mgr. Ljuboslava Majeru si kládli zásadné otázky: „Kto má pravdu, a kto nie? Má každý vlastnú pravdu? A je to v poriadku?“ Javiskové spracovanie Słobodziankovej hry poukazuje na stále prítomnú neochotu zmeniť naučený stereotyp vnímania a akceptovať rozdielnosti čo i len v rámci spoločného kolektívu jednej triedy.

réžia, úprava, scénický dizajn a výber hudby: prof. Mgr. Ljuboslav Majera, pedagogické vedenie: doc. Jan Přeučil, Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., Mgr. art. Matúš Hollý, technická spolupráca: Marián Vereš, Jozef Mituch, Martin Matouš, Zlatica Sebelleiová

 obsadenie: Jana Kleinová, Lucia Ščecinová, Janka Balková, Andrea Süttöová, Samuel Teicher, Andrej Bílik / Lukáš Kečkeš, Lukáš Frankovič, Kevin Ivanko, Henrich Pittner, Filip Brišák, Richard Galdun 

Dĺžka predstavenia: 100 minút s prestávkou
vstupenky: 4,-€  (zľavnené vstupné  neposkytujeme)