10. júna 2021 o 21:00 /štvrtok/, nádvorie zámku

DIVADLO A. BAGARA NITRA

Federico García Lorca – Anna Saavedra: DOM
Odvážny súčasný prepis nadčasovej Lorcovej drámy o potrebe slobody.

Odvážna úprava Lorcovej divadelnej paraboly o dominantnej matke, medzigeneračnom súboji a prebúdzajúcich sa vášňach otvára aj tabuizovanú tému sexuality, spoločenských noriem, predsudkov a spoločenského odsúdenia. Počas vynúteného obdobia smútku Bernarda izoluje svoj dom od okolitého sveta. Metaforická výpoveď o človeku, ktorý hľadá svoje miesto v zložitej dobe a všeľudských hodnotách, ktoré prežívajú napriek všetkému. Inscenácia polemicky nadväzuje na slávnu inscenáciu Jozefa Bednárika spred viac ako štyroch desaťročí

Dĺžka predstavenia : 1 hod 30 min bez prestávkou

vstupenky: I.miesto 15,-€, II. miesto 12,-€
zľavnené vstupné poskytujeme vo výške 20% študentom, dôchodcom a držiteľom ZŤP

účinkujú: účinkujú: Daniela Kuffelová, Žofia Martišová a.h., Lenka Barilíková a.h., Andrea Sabová, Barbora Andrešičová a.h., Nikolett Dékány Eva Pavlíková, Peter Oszlík, Tomáš Stopa

réžia: Marián Amsler, kostýmy: Marija Havran , dramaturgia: Marie Špalová, Magdaléna Žiaková, scéna: Juraj Kuchárek, hudba: Ivan Acher, pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková