15. júna 2021 o 21:00 /utorok/, nádvorie zámku

DIVADLO PÔTOŇ BÁTOVCE

Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: PASTIERSKA SYMFÓNIA
Rituálna scénická esej na motívy Bačovej ženy, v ktorej sa prelína tradičné s moderným.

Jedinečné profesionálne Divadlo Pôtoň sa tematicky dlhodobo zameriava na zaujímavé a silné príbehy zo slovenských dejín. Pastierska symfónia odkazuje na vývoj vzťahu človeka k prírode a k tradíciám interpretáciou motívov z klasickej drámy I. Stodolu odohrávajúcej sa v prostredí Demänovskej doliny. Témy ako tradičná rodina a jej narušenie, viera a zatratenie, pamäť a zabúdanie prepojená s analýzou prítomnosti sú podporené originálnym a atraktívnym scénickým jazykom. .

Dĺžka predstavenia: 1 hod 30 min bez prestávky

vstupenky: I.miesto 15,-€, II. miesto 12,-€
zľavnené vstupné poskytujeme vo výške 20% študentom, dôchodcom a držiteľom ZŤP

účinkujú: Filip Jekkel, Ela Lehotská, Robo Nižník, Natália Puklušová, Ľubomír Raši

réžia: Iveta Ditte Jurčová, autori projektu: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, libreto: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková, dramaturgia: Marek Godovič, pohybová spolupráca: Robo Nižník, hlasová príprava: Ivana Mer, hudba: Ivana Mer, Cristian Estrella, produkcia: Monika Škojcová, Michal Ditte, Kristína Rigerová, svetelný dizajn: Michal Ditte, výtvarný koncept: Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová, výtvarná realizácia: Katarína Caková