18. júna 2021 o 21:00 /piatok/, nádvorie zámku

DIVADLO NA JEZERCE, ČR

Jaromír Rašín: SLÁVA STROJŮ A MĚST
Charizmatický Jaroslav Dušek v netradičnej vízii budúceho sveta z roku 1929..

Hudobná, výtvarná a divadelná udalosť interpretovaná vizionárom súčasného sveta Jaroslavom Duškom v jedinečnom divadelnom spojení s výtvarníkom Petrom Niklom a hudobníkom Ondřejom Smeykalom. Cez príbeh nemeckého redaktora, amerických inžinierov a českého včelára odhaľuje v scénických podobenstvách falošný pocit, že môžeme mať všetko, vrátane prírody, pod kontrolou. Jaroslav Dušek, režisér a predstaviteľ mnohých postáv, vrátane ženských, približuje inscenáciu takto: „Pretože ide o včely, je to chutná a pikantná groteska, ktorá občas pichne láskavým žihadlom.“

Dĺžka predstavenia: 2 hod 10 min s prestávkou

vstupenky: I.miesto 25,-€, II. miesto 22,-€

účinkujú: Jaroslav Dušek, Petr Nikl, Ondřej Smeykal

réžia: Jaroslav Dušek, scéna: Petr Nikl, hudobný design: Ondřej Smeykal, kostýmy: Kateřina Melenová, produkcia: Jan Hrušínský