JUBILEJNÁ 70 DIVADELNÁ SEZÓNA

Galavečer 70 SEZÓN DJGT bol centrálnou oslavou jubilejnej sezóny.Pripomenuli sme cestu divadla od založenia po dnešok, spomienky, kľúčové momenty i emócie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou diania na doskách znamenajúcich svet.

Režisérom galavečera bol Martin Peterich, ktorý v minulosti vo Zvolene pôsobil a pripravil tu mnohé úspešné inscenácie. V programe účinkujú herci umeleckého súboru divadla a hostia.

V rámci galavečera bola uvedená do života kniha 70 SEZÓN DJGT. Autorkou knihy je dramaturgička Uršuľa Turčanová. V koncentrovanej podobe zachytáva na 150 stranách históriu DJGT a dopĺňa ju početnými fotografiami. Približuje najvýraznejšie umelecké osobnosti histórie aj patróna divadla, dramatika a spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Táto kniha získala ako projekt zvýrazňujúci kultúrne dedičstvo Európy značku ERKD 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (European Year of Cultural Heritage 2018).

REALIZAČNÝ TÍM GALAVEČERA 70 SEZÓN DJGT – RODINNÁ SLÁVNOSŤ
Réžia Martin Peterich
Scenár, koncept, dramaturgia Uršuľa Turčanová
Scéna Martin Peterich, Peter Petrinec
Projekcia Ivan Cingel
Moderátori Richard Sanitra, Katarína Rozkošová
Hostia večera Zlatica Gillová, Emil Kosír, Juraj Sarvaš, Andrej Turčan
Účinkovali

Štefan Šafárik, Vladimír Rohoň, Ondřej Daniš, Michal Ďuriš, Dana Karolová, Lucia Letková, Iveta Marcineková, Jana Pilzová, Marek Rozkoš, Svetlana Sarvašová, Veronika Slamková, Juraj Smutný, Daniel Výrostek