NOSITELIA TRADÍCIÍ

SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Noc divadiel 2022

NOC DIVADIEL

Vojna nemá ľudskú tvár, to je téma v poradí už 13. ročníka celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2022.

Uskutoční sa už tradične tretiu novembrovú sobotu vo viacerých slovenských mestách súčasne, a to 19. novembra 2022.
viac informácii https://djgt.sk/noc-divadiel-2022-v-djgt/

Tohtoročnú Noc divadiel v DJGT budú charakterizovať silné humanistické akcenty. Divadlo svojich divákov pozýva na zaujímavý program v podobe predstavenia POLNOČNÁ OMŠA, tematickej talkshow v divadelnej sále a tradičného podujatia NOČNÉ SVIEČKY pred budovou DJGT.

Inscenácia Polnočná omša v úprave a réžii P. Palika dáva dôraz na metaforické vnímanie rodiny ako národa a intenzívne reflektuje súčasné spoločenské a morálne dilemy. Karvašova nadčasová dramatická sonda búra romantizujúce ilúzie o „statočnom“ národe a relativizuje súdržnosť slovenskej rodiny počas vojnových Vianoc. Situácie z hry evokujú aj dnešný mravný relativizmus a skreslené vnímanie reality. Jej autenticitu podčiarkuje autorova živá skúsenosť s hrôzami vojnového diania – bol aktívnym účastníkom SNP a jeho rodičov popravili fašisti v Nemeckej.

Moderátor Richard Sanitra na javisku privíta aktivistku a divadelníčku Vieru Dubačovú, ktorá súbežne s humanitárnou pomocou nakrúca znepokojivé a vzácne dokumenty o dopadoch vojenského konfliktu na občanov Ukrajiny. Ďalším hosťom bude plukovník Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý má skúsenosti z bojovej misie v Afganistane. Celkovú náladu spoločného večera plného silných emócií a empatie hudobne dotvorí spoločne so svojou kapelou hostka Katka Koščová.

Tradičné NOČNÉ SVIEČKY pred budovou zvolenského divadla symbolicky uzavrú protivojnové ladenie celého večera.


Divadlo Jozefa Gregora Tajovského na tento večer pripravilo

18:30 P. Karvaš: POLNOČNÁ OMŠA (sála DJGT), vstupné: 9€ (platia zľavy)

20:00 hudobno-vizuálna esej DELETED LAND vo foyeri DJGT s fotografkou Vandou Mesiarikovou a hudobným hosťom, vstupné: vstup do foyer voľný

21:00 Talkshow  NA PRAHU NOCI, vstupné: 5€  (neplatia zľavy)

22:30 NOČNÉ SVIEČKY (pred vchodom do Divadla JGT)

Výročie FS Poľana

Slúžky – hosť DJGT

Jean Genet: SLÚŽKY

réžia: Dominik Zaprihač

Dve slúžky… jedna pani.
Príkra komédia o tenkej čiare medzi láskou, nenávisťou, oddanosťou, šialenstvom a plánovanou vraždou.

,,Musíme sa smiať. Inak nás hrôza vytiahne oknom.“

OSOBY A OBSADENIE
Solange Natália Habrmanová
Claire Sofia Katinová
Milostivá pani Michaela Záchenská

účinkujú študentky Konzervatória PinkHarmony Academy

Kostýmy a scéna boli navrhnuté a vyrobené na Škole umeleckého priemyslu PinkHarmony vo Zvolene pod vedením Mgr. Zuzany Šajbanovej a Mgr. Ľubomíry Sekerešovej.

Svetový deň divadla DJGT

27. marec 2022 SVETOVÝ DEŇ DIVADLA

V nedeľu 27. marca odohrá Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vojnovú drámu Petra Karvaša POLNOČNÁ OMŠA.

V rámci Svetového dňa divadla bude inscenácia doplnená o čítanie aktuálneho Posolstva a o diskusiu s tvorcami. Celý výťažok zo vstupného bude poukázaný prostredníctvom iniciatívy KTO POMÔŽE UKRAJINE na pomoc utečencom hľadajúcim bezpečie na území Slovenska resp. na humanitárnu pomoc priamo na území Ukrajiny. Každou zakúpenou vstupenkou prispejú diváci v plnej výške na pomoc potrebným. V prípade záujmu je možné cenu vstupenky ľubovoľne donorsky navýšiť.

Svetový deň divadla je významným sviatkom na celom svete. Nie je to len oslava divadla, ale aj pripomenutia morálnych a etických zásad, ktorých nositeľom je aj umenie. Úloha divadiel ako strážcov odvekých hodnôt rezonuje aj v každoročnom Posolstve, ktoré píše vždy iná rešpektovaná osobnosť. Je vysoko pravdepodobné, že tento rok sa bude počas Svetového dňa divadla skloňovať situácia na Ukrajine.

Po skončení predstavenia bude nasledovať diskusia s tvorcami a účinkujúcimi. Diváci a diváčky môžu klásť otázky k témam inscenácie, k jednotlivým postavám, k možným prepojeniam na súčasnosť alebo jednoducho k čomukoľvek, čo ich o divadle zaujíma.


POLNOČNÁ OMŠA

Silné emócie v rodinnej dráme, ktorá kladie otázky svedomiu a dobe.

Dej slávnej drámy Petra Karvaša sa odohráva na Štedrý deň roku 1944. Zachytáva obyčajnú slovenskú domácnosť, v ktorej to však poriadne vrie. Manželia Kubišovci si chcú napriek vrcholiacej vojne udržať ilúziu o usporiadanej rodine a prežiť nekonfliktný štedrovečerný deň. Lenže ich najmladší syn je partizán, starší gardista a dcéra arizátorka. Pri štedrovečernom stole sedia s nacistickým poručíkom a rodinné tajomstvá začínajú vychádzať na povrch. Významný slovenský dramatik Peter Karvaš, rodák z Banskej Bystrice, spoznal ako účastník SNP hrdinstvá i tragédie druhej svetovej vojny na vlastnej koži.  Polnočná omša prináša vynikajúce herecké výkony, sugestívnu až mrazivú réžiu Petra Palika a memento aj pre dnešok.

Vianoce u Gregora

Vianoce u Gregora

V nedeľu 18.12.2022 o 16:00 hod. sa v sále DJGT uskutoční benefičný koncert „Vianoce u Gregora“.

Iniciátorkou myšlienky usporiadať v divadle benefičný koncert je herečka DJGT Katka Rozkošová. Priaznivci a návštevníci divadla sa môžu tešiť na členov umeleckého súboru DJGT a účinkovať budú aj iní umelci z nášho regiónu.

Tento rok sme sa rozhodli podporiť Občianske združenie VIA ABA 

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a inými neurovývinovými poruchami a ich rodín. V terapeutických centrách vo Zvolene a v Košiciach sa venujeme vedeniu intenzívnych vzdelávacích programov pre deti s autizmom, ktoré sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, hry, sociálnej interakcie a iných zručností.

Cieľom projektu „Neviditeľní“ je zvýšiť v širšej verejnosti povedomie o autizme a prispieť k odstráneniu stigmatizácie ľudí s autizmom na Slovensku.  Výsledkom projektu budú krátke dokumentárne filmy o konkrétnych rodinách detí s autizmom, ktoré budú slúžiť ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú verejnosť. 

Prostredníctvom benefičného koncertu “ Vianoce u Gregora“ chceme pomôcť  financovať a realizovať vznik týchto krátkych dokumentárnych filmov,  ktoré budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a nasledovných prednášok s diskusiami. Týmto spôsobom chceme zvýšiť povedomie o tejto problematike na Slovensku.


VSTUPENKY SI PROSÍM REZERVUJTE mailom [email protected]  alebo telefonicky na 0905 932246, 045/5551 226

Vstupné na benefičný koncert je dobrovoľné, alebo môžete prispieť priamo na účet Občianskeho združenia VIA ABA, o.z

IBAN: SK59 7500 0000 0040 2498 4399
Bankové spojenie: ČSOB

IČO: 51018748
Predseda občianskeho združenia: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBARealizačný tím podujatia: Katarína Rozkošová, Dana Karolová
Réžia: Peter Palik

Dĺžka koncertu: 90 minút

omaľovanka Smelý Zajko

                  

Bulletine DJGT

Recenzia – časopis KOD

V inscenácii Tichá noc, tmavá noc zažijete SNP na vlastnej koži
(Karol Mišovic, teatrológ, recenzia je uverejná v časopise KOD)
zverejnené so súhlasom redakcie KÓD