DEŇ DIVADLA V DJGT BUDE V ZNAMENÍ SOLIDARITY S UKRAJINOU!

V nedeľu 27. marca 2022 odohrá Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vojnovú drámu

Petra Karvaša POLNOČNÁ OMŠA.

Svetový deň divadla je významným sviatkom na celom svete. Nie je to len oslava divadla, ale aj pripomenutia morálnych a etických zásad, ktorých nositeľom je aj umenie. Úloha divadiel ako strážcov odvekých hodnôt rezonuje aj v každoročnom Posolstve, ktoré píše vždy iná rešpektovaná osobnosť.

SVETOVÝ DEŇ DIVADLA oslávi tento rok svoje 60. výročie. Každý rok je súčasťou osláv čítanie Posolstva, ktoré sa prekladá do početných jazykov vrátane slovenčiny. A tak aj na doskách DJGT zaznejú myšlienky divadelného režiséra Petra Sellarsa.

Posolstvo k Svetovému dňu divadla 2022

Posolstvo Petra Sellarsa zachytáva poslanie umenia a znejú v ňom otázky platné aj dnes:

„Kde je jazyk, aké sú gestá, pohyby? Aké obrazy by nám mohli umožniť pochopiť hlboké posuny a rozkoly, ktoré zažívame? Ako môžeme sprostredkovať obsah nášho života, nie ako reportáž, ale ako prežitú skúsenosť? Kde sú naše spomienkové obrady? Čo si máme zapamätať? Aké sú rituály, ktoré nám umožnia vydať sa na cesty, ktoré sme nikdy predtým nepodnikli? Práve teraz je čas na hlbokú obnovu našich myslí, našich zmyslov a predstáv, našich dejín a budúcnosti. Túto prácu však nemôžu robiť izolovaní ľudia, ktorí konajú osamote. Je to práca, ktorú musíme robiť spoločne. Divadlo je pozvánkou, aby sme túto prácu robili spoločne.“

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského pripravilo na Svetový deň divadla BENEFIČNÉ PREDSTAVENIE inscenácie POLNOČNÁ OMŠA, ktorého výťažok pôjde na pomoc pre Ukrajinu. Celý výťažok zo vstupného poputuje charitatívnym a neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom. (viac informácii TS BBSK, 16.3.2022)

Diváci môžu prehĺbiť svoj zážitok na diskusii s protagonistami a tvorcami inscenácie, ktorá bude nasledovať hneď po predstavení

Inscenácia POLNOČNÁ OMŠA je situovaná do druhej svetovej vojny. Dráma Petra Karvaša, priameho účastníka SNP, prináša prostredníctvom silných divadelných obrazov výrazný odkaz aj pre dnešok. Autor sprítomňuje vojnu a partizánsky odboj sondou do Vianoc obyčajnej slovenskej rodiny. Všetci musia čeliť morálnym dilemám, dopadom vojnových zverstiev aj tichému hlásku svedomia.

Úprimne vás pozývame na toto jedinečné spojenie sviatku divadla, ľudskej solidarity a silného spoločného zážitku

Tlačová správa:  18.3.2022

vstupné: https://djgt.sk/predstavenia/svetovy-den-divadla-v-djgt/27-03-2022_1830/