Divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa v rámci Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO) zapojilo do pomoci pre Ukrajinu. V spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození pri získavaní financií pre Ukrajinu chceme pomôcť obetiam vojny.

Konkrétne skutky sú nad všetky deklarácie. Preto sa pripájame k pomoci, ktorú organizuje Človek v ohrození. Členovia ASDO ju podporujú vo všetkých svojich kultúrnych zariadeniach na Slovensku.
Mnohí z Vás nás informujete o Vašich individuálnych krokoch prejavu solidarity, či inej konkrétnej pomoci ako sú: ubytovanie, preprava, poskytnutie stravy… je to veľmi dôležité, ĎAKUJEME.
Mnohí z Vás sa nás taktiež pýtate, ako inak je môžeme pomôcť – finančne, materiálne, fyzicky… Práve organizácia „Človek v ohrození“ poskytuje aj tieto možnosti.

Ak chcete pomôcť spolu s nami prostredníctvom mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá funguje od roku 1999, aktuálne možnosti podpory sú nasledovné:
Web stránka, kde sú informácie pravidelne aktualizované a dá sa jednoducho prispieť cez internet banking: https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/
Účet verejnej zbierky SOS Človek v ohrození, ktorá je smerovaná na pomoc ľuďom na Ukrajine:
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4101 6716
Variabilný symbol: 1111
Darovanie cez SMS – poslanie prázdnej SMS na číslo 837 je jednorazový dar v hodnote 5 eur.
V prípade zapojenia cez dobrovoľníctvo, tlmočnícke služby, ubytovacie kapacity alebo materiálnu pomoc je pripravený dotazník pre dobrovoľníkov – https://bit.ly/pomoc_Ukrajina.ykOtR5k3RJg8nHwFZvyJDwW…
?? Sme srdcom a mysľou s našimi ukrajinskými kolegami a celou Ukrajinou.
ĎAKUJEME