Vypočujte si podcast

​Dostupné na platformách: Podbean, Spotify, Podmaz.sk,

DIALÓGY:SME KRAJINA (o príprave inscenácie)

S Martinou Paulíkovou, držiteľkou ocenenia Biela vrana, pôsobiacou v združení Slatinka, sa rozprával Richard Sanitra o príprave najnovšej inscenácie DJGT.  Ako hovorí inscenačný tím, jej inšpiračný prínos pre celú inscenáciu je absolútne nenahraditeľný. 

Samotné vodné dielo Slatinka predstavuje neuveriteľne dramatický kus slovenských dejín a do značnej miery je aj obrazom života tejto krajiny za posledných sedem desaťročí. Prvé myšlienky o možnosti jeho výstavby siahajú do prvej polovice päťdesiatych rokov. Dramatický príbeh pokračuje mnohými odkladmi jeho realizácie, ale aj takmer úplným vysťahovaním miestnych obyvateľov. Len obrovským úsilím mladého ekologického hnutia deväťdesiatych rokov sa podarilo zachrániť nielen malebnú krajinu, ale aj množstvo živočíšnych a rastlinných druhov, ktorých domov mala podľa pôvodného plánu zaplaviť neúprosná voda.