DIVADELNÉ PRECHÁDZKY  AJ VO ZVOLENE A V BANSKEJ BYSTRICI!

Projekt DIVADELNÉ PRECHÁDZKY pripravilo Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu v spolupráci s externými pracovníčkami a pracovníkmi, ktorí prenikli do divadelného zákulisia vlastných miest. Divadelnú históriu mesta Zvolen spracovala dramaturgička Divadla Jozefa Gregora Tajovského Uršuľa Turčanová, divadelné dejiny Banskej Bystrice riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí Iveta Škripková.

DIVADELNÝ ÚSTAV BRATISLAVA približuje celoslovenský projekt nasledovne: „Slovenské divadlo má za sebou bohatú históriu. V roku 2020 sme si pripomenuli 190 rokov od prvého ochotníckeho predstavenia na našom území a rovnako aj 100 rokov od vzniku Slovenského národného divadla. Práve na históriu a osobnosti slovenského ochotníckeho a profesionálneho divadla pútavou formou nazerajú DIVADELNÉ PRECHÁDZKY.

Projekt je virtuálnou online prechádzkou po desiatich historicky významných slovenských mestách, v ktorých v minulosti prebiehal rušný divadelný život. Návštevníci a návštevníčky miest sa budú môcť pozrieť na divadelnú históriu Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Liptovského Mikuláša, Martina, Nitry, Prešova, Sobotišťa, Trnavy a Zvolena.

Jednotlivé zastávky v spomínaných tematických trasách na seba vzdialenostne nadväzujú, pričom vytvárajú okruh – vďaka tomu počas prechádzky bádateľ nezablúdi a bude vedieť dopredu odhadnúť, koľko času si má na svoju prechádzku vyhradiť. Mestá možno spoznávať virtuálne – vďaka 360° panoramatickému pohľadu na ulice s pridanou možnosťou prezerať si časti vybraných miest a ich okolitých oblastí – alebo naživo, priamo v uliciach mesta – prostredníctvom responzívneho rozhrania webovej stránky na mobilnom telefóne.“

Počas Divadelných prechádzok spoznáte nielen zaujímavé miesta, ale aj významné osobnosti divadelnej histórie. Vo Zvolene je to herecká legenda Andrej Mojžiš, v Banskej Bystrici Peter Karvaš, Anton Anderle a Terézia Vansová.

Projekt je dostupný všetkým záujemcom o pútavé vzdelávanie a zážitkové poznávanie tu: https://divadelneprechadzky.theatre.sk/

Mgr.art. Uršuľa Turčanová
dramaturgička DJGT