DJGT SPOMÍNA NA HERCA ANDREJA MOJŽIŠA

V deň nedožitých 95 rokov si s úctou a vďakou pripomíname mimoriadnu osobnosť herca ANDREJA MOJŽIŠA.

Herec s biblickým menom prežil stovky životov divadelných, filmových, rozhlasových postáv, fascinoval tisícky divákov a vrchovato naplnil svoje poslanie v službách múzy Tálie.

V pokoji skonal na začiatku tohto roka, dňa 4. februára 2020, a široká verejnosť sa s ním lúčila v jeho domovskom DJGT. Práve z poslednej rozlúčky s hercom vám prinášame medailón, ktorý pripomína túto jedinečnú osobnosť.