LITERÁRNY FOND OCENIL TRI UMELECKÉ VÝKONY V DJGT

V súčasnej náročnej situácii povzbudila DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO správa, že LITERÁRNY FOND ocenil tri umelecké výkony na pôde divadle v uplynulej divadelnej sezóne.

Cenu LF získala dlhoročná herečka ZLATICA GILLOVÁ za stvárnenie ANNY, gazdinej na fare, v inscenácii TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC. Ocenená bola jej sugestívna autentickosť a dramatická hĺbka, ktorou vytvorila postavu múdrej, morálnej, zásadovej, odvážnej i krehkej Anny uprostred vojnového besnenia. V imerznej inscenácii s netradičným herným princípom vzniklo množstvo pútavých hereckých kreácií, zrelý výkon Zlatice Gillovej však patrí k uhlovým kameňom inscenácie a medzigeneračne obohatil skúšobný proces aj finálny tvar.

Prémiu LF získala herečka LUCIA LETKOVÁ za herecké a bábkoherecké stvárnenie POM POMA v inscenácii POM POMOVE ROZPRÁVKY. Vďaka kreativite herečky deti rýchlo splynuli s rozprávkovým svetom a prežívali dobrodružstvá veselého Pom Poma. Lucia Letková stvárnila v minulej sezóne aj postavu, ktorá je protipólom hravého a optimistického Pom Poma. V inscenácii Tichá noc, tmavá noc z obdobia SNP zosobnila mladú Júliu s pohnutým dramatickým osudom a na tento výkon bolo pri udeľovaní Prémie LF prihliadnuté.

Prémiu LF získal takisto dramaturg JÁN CHALUPKA za dramaturgiu inscenácie TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC. Výnimočnú inscenáciu odohrávajúcu sa simultánne vo viacerých  priestoroch divadla pripravil český tvorivý tím v úzkej spolupráci s domácim dramaturgom divadla, ktorý sa v rámci dramaturgie podieľal na prípravných fázach inscenácie, na rešeršoch historických materiálov z obdobia SNP aj na preklade českého originálu scenára. Zároveň aktívne prepájal tím tvorcov s umeleckým súborom a ďalšími zložkami divadla.

Divadlo J. G. Tajovského gratuluje všetkým laureátom k oceneniu ich výkonov a verí, že situácia umožní čo najskôr opätovne uvádzať uvedené inscenácie pre divákov.

Mgr.art. Uršuľa Turčanová
dramaturgička DJGT