POSLEDNÁ ROZLÚČKA S HERCOM EMILOM KOSÍROM

Emil Kosir_foto

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene so smútkom prijalo správu o úmrtí dlhoročného herca Emila Kosíra, ktorý bol v jeho histórii tiež riaditeľom, umeleckým šéfom a spoluzakladateľom festivalu Zámocké hry zvolenské.

Emil Kosír sa narodil dňa 19. apríla 1937 v Mojmírovciach pri Nitre. Divadlu sa venoval už ako ochotník. Do DJGT nastúpil v roku 1959 a aj po svojom odchode do dôchodku tu hosťoval a intenzívne sledoval jeho dianie. Vďaka svojim fyzickým dispozíciám presvedčivo stvárňoval komické a tragikomické postavy i postavy v drámach a v rozprávkach. Nezabudnuteľné bolo tiež jeho pôsobenie v obľúbenej Divadelnej kapele. V roku 2006 získal Cenu Čestný MOTÝĽ za celoživotný prínos pre DJGT, v roku 2010 Cenu Kvet kultúry a umenia BBSK, v roku 2014 Cenu LITERÁRNEHO FONDU za celoživotné dielo.

Emil Kosír bol neodmysliteľnou súčasťou zvolenského divadla a ostane po ňom citeľné prázdne miesto. Jeho vynikajúca pamäť, spomienky na dejiny divadla, zanietenosť pre umenie a nefalšovaná kolegialita ku každej generácii divadelníkov bude ešte dlho v našich spomienkach.

Posledná rozlúčka s hercom Emilom Kosírom sa uskutoční vo štvrtok 14.03.2019 o 14.00 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene.
Každý, kto si chce uctiť pamiatku zosnulého herca, sa môže prísť rozlúčiť, vo foyer bude tiež vystavená kondolenčná kniha.

Divadelné momenty Emila Kosíra