11.6.2023 /nedeľa/

10:00 exteriér pred DJGT


FESTIVALOVÝ CHARITATÍVNY BEH PRE BUDÚCNOSŤ

Druhý ročník rekreačno-športového podujatia, ktorým sa ZHZ v spolupráci so športovým združením Mišo pripája k iniciatíve nadácie Ekopolis SADÍME BUDÚCNOSŤ zameranej na trvalé, zlepšenie životného prostredia. Jej hlavnou myšlienkou je podpora návratu funkčnej zelene do sídel a otvorenej krajiny v lokalitách, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. Získané prostriedky sa použijú na projekty v našom regióne.
Vítaní sú všetci, ktorí chcú túto zelenú aktivitu podporiť behom.

Štart bude pri Divadle Jozefa Gregora Tajovského.


REGISTRÁCIA:  https://misosport.sk/pretek/festivalovy-charitativny-beh-pre-buducnost-2023