07. jún 2023 /streda/

16:30 Knižnica Ľ. Štúra


Prezentácia knihy KOSMOPOL (AKO SA TVORÍ IMAGINÁRUM)

Kniha Kláry Jakubovej, Mily Dromovich, Veroniky Hajdučíkovej a Daniela Harvana o vzniku jedinečného projektu imerzívneho divadla v kultúrnom centre Eleuzína v Banskej Štiavnici, ktoré prednedávnom zasiahol ničivý požiar. V publikácii sa prepájajú postupy divadelnej vedy s aktívnou tvorbou, často živenej
predovšetkým nevysychajúcim entuziazmom.

Podujatie ponúka príležitosť dozvedieť sa viac o týchto dvoch
udalostiach a zároveň podporiť našich kolegov, ktorí sú organizátormi československého divadelného festivalu Vlnoplocha v Banskej Štiavnici.

vstup voľný


Kosmopol – Ako sa tvorí imaginárium.
Publikácia je kolektívnou monografiou o procese vzniku imerznej polydrámy Kosmopol, ktorá mala premiéru v Banskej Štiavnici v roku 2019. Napísali ju autorky inscenácie Klára Jakubová, Mila Dromovich a Veronika Hajdučíková, ktoré si k spolupráci prizvali historika Daniela Harvana, aby publikáciu obohatil o samostatné kapitoly, ktoré v širšom kontexte celoštátneho/európskeho diania prezentujú exkurz do lokálnych historických udalostí. Autorom vizuálnej a grafickej podoby knihy je Lukáš Rohárik.

Krst sa odohral v spolupráci so Slovenským banským múzeom 28. januára 2023 v Banskej Štiavnici v Galérii Jozefa Kollára.
Patronát nad knihou a rolu krstných rodičov prijali herečka a štiavnická rodáčka Emília Vášáryová, herec Richard Stanke a zakladateľ siete kníhkupectiev Artforum Vladimír Michal.