INSCENÁCIA ČEPIEC REPREZENTOVALA DJGT, BBSK A SLOVENSKO NA TROCH MEDZINÁRODNÝCH FESTIVALOCH

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského uviedlo inscenáciu ČEPIEC v hlavnom programe troch medzinárodných festivalov. Úchvatné dielo v réžii Petra Palika videli diváci 25. ročníka festivalu SETKÁNÍ / STRETNUTIE v Zlíne, návštevníci jubilejného 30. ročníka festivalu DIVADELNÁ NITRA a účastníci 17. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA v Bratislave.
DJGT tak na úvod svojej 73. divadelnej sezóny reprezentovalo svoju tvorbu ako aj tvorbu vznikajúcu v Banskobystrickom samosprávnom kraji a na Slovensku. Práve regionálny aspekt je v inscenácii silno prítomný, keďže unikátnym spôsobom mapuje udalosti v horehronskej obci Šumiac v minulosti a dnes.

Inscenáciu uviedlo DJGT ako premiéru v máji 2021 v súlade s víziou umeleckého šéfa a režiséra PETRA PALIKA „reflektovať cez regionálne to celospoločenské“. Naplnenie tohoto zámeru potvrdili svojou odozvou českí, slovenskí aj zahraniční festivaloví diváci.
Na festivale DIVADELNÁ NITRA bolo v diskusiách vyzdvihnuté tvorivé spracovanie knižnej predlohy, herecká súhra súboru, priamočiarosť pri komunikovaní tabuizovaných tém, humor pri diagnostikovaní čŕt rázovitej slovenskej povahy, mnoho-vrstevnatosť vnemov a scénické metafory.

Po uvedení ČEPCA v Zlíne Divadelní noviny referovali: „Na ploche jedného roku ľudského života, za pomoci navýsosť funkčnej výrazovej fúzie prvkov činohry, výrazového tanca, projekcie a hudobného divadla, sa k divákom priplaví enormná dávka emócií, myšlienok a krásy. Minulosť láskavo bozkáva dnešok a bez karhania varuje pred opakovaním rovnakých chýb. Pôvodná próza, premenená na javiskovú báseň. Zásah priamo do srdca a ideálny príklad dokonalej adaptácie, kedy sa z jedného umeleckého diela zrodí ďalší skvost.“

Mgr.art. Uršuľa Turčanová
dramaturgička DJGT