Divadlo J. G. Tajovského a Akadémia umení v Banskej Bystrici podpísali Memorandum o spolupráci

Začiatkom októbra 2021 riaditeľka Divadla Jozefa Gregora Tajovského Jana Raffajová a rektor Akadémie umení Michal Murin podpísali Memorandum o spolupráci, ktorým sa vytvárajú komplexnejšie podmienky na výmenu umeleckých, vedomostných a kreatívnych skúseností medzi dvoma inštitúciami. Na základe spoločných záujmov a poslania v oblasti kultúry i vzdelávania obe podpísané strany podporili vzájomnú ochotu aktívnejšie spolupracovať s cieľom kvalifikovanejšieho riešenia spoločných záujmov, za vzájomného rešpektovania ich suverenity.

Divadlo JGT a banskobystrická Akadémia umení pri rámcovaní ďalšej spolupráce vychádzajú z doterajších úspešných a  inšpiratívnych výmen skúseností. Obe inštitúcie prepája teritoriálna blízkosť ako i fakt, že väčšinu členov umeleckého súboru divadla tvoria absolventi Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici. Mnohí z nich prvé praktické skúsenosti získané na javisku DJGT neskoršie metodologicky aplikovali v  pedagogickom zbore na svojej alma mater. Študenti a pedagógovia AU sú  vítanými divákmi na predstaveniach DJGT. Pravidelne sú počas  divadelných sezón medzi externými účinkujúcimi, resp. spolupracovníkmi divadla aj študenti katedry herectva a ich pedagógovia. V posledných rokoch DJGT spolupracuje so študentami FDU pri organizovaní  sprievodných podujatí festivalu ZHZ. Aktuálny akt podpísania Memoranda je logickým zavŕšením jednej fázy spolupráce a znamená významný posun k ďalšiemu vzájomnému obohacovaniu teórie a praxe  a poskytovaniu vzájomnej podpory k využívaniu umeleckého potenciálu v početných oblastiach spoločného záujmu.