Jozef Gregor Tajovský

13/5/2021

LITERATÚRA

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ V ARCHÍVOCH A SPOMIENKACH

Čo o tomto autentickom národovcovi, problematickom a zároveň obľúbenom učiteľovi, atypickom bankovom úradníkovi, agilnom funkcionárovi za práva spolubojovníkov, vytrvalom záhradníkovi a svojskom vinohradníkovi ale aj realistickom prozaikovi a dramatikovi, ktorý bol v podstate nevyliečiteľným idealistom – čo teda o ňom hovoria autentické pramene?

Podcastový okruh LITERATÚRA prinesie ucelený medailón o živote a tvorbe patróna DJGT Jozefa Gregora Tajovského.

Vypočujte si podcast

​Dostupné na platformách: Podcasty GoogleSpotify, Podmaz.sk