Beáta Eibenova

Beáta Eibenova

Beáta Eibenová sa narodila v Košiciach. Na Štátnom konzervatóriu v Košiciach vyštudovala hudbu – hru na klavíri. Následne dva roky pôsobila v tomto odbore ako učiteľka na ZUŠ. Okrem toho sa od detstva aktívne venovala všestranných aktivitám: tancu (hip-hop), spevu, prednesu poézie a prózy, rôznym športom. Napokon si ako prioritu na svoju ďalšiu cestu životom vybrala divadlo, pretože ako hovorí: „Pochopila som, že herectvo je spojením všetkého, čo ma celý život napĺňalo a robilo šťastnou.“ Vyštudovala herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením doc. Jana Přeučila a Mgr.art. Tomáša Tomkuljaka. Aktuálne pôsobí v kočovnom divadle Clipperton v Banskej Bystrici. V Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene hosťuje v inscenácii Sliepka.


Inscenácie
Postavy
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA hudobníčka
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA LACHOUTOVÁ (praktikantka)
SLIEPKA NONNA