Ján Chalupka

Ján Chalupka

člen súboru od roku 2000, dramaturg DJGT od roku 2012

Ján Chalupka vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pochádza zo slovenskej rodiny v srbskom Kulpíne. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte v Novom Sade pracoval v rozhlase a televízii Nový Sad a bol spolupracovníkom Slovenského rozhlasu v Bratislave a Banskej Bystrici. V roku 2000 sa stal členom Divadla Jozefa Gregora Tajovského, kde pôsobil najprv na pozícii inšpicienta, neskôr dramaturga.

V rokoch 2012-2020 pôsobil ako umelecký šéf DJGT. Zároveň sa ako dramaturg podieľal na viacerých inscenáciách (Tótovci, Dobre rozohraná partia, Prekliaty básnik, Na konci…, Celebrity s. r. o., Orol tatranský, Ten okamih patril mne, Sliepka, Charleyho teta, S láskou sa nezahráva, Tichá noc, tmavá noc a ďalšie). Je podpísaný pod koncepciou Slovenského autorského roka 2013, počas ktorého DJGT uvádzalo výhradne premiéry súčasných slovenských autorov. Za dramaturgiu inscenácie Na konci… získal v roku 2014 Prémiu Literárneho fondu. Spolu s dramaturgičkou Uršuľou Turčanovou sa autorsky podieľa na profilových podujatiach DJGT pre verejnosť a na ďalších aktivitách divadla.
.