Ján Chalupka

Ján Chalupka

dramaturg DJGT

[email protected], 045/55 51 242

Ján Chalupka vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pochádza zo slovenskej rodiny v srbskom Kulpíne. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte v Novom Sade pracoval v rozhlase a televízii Nový Sad a bol spolupracovníkom Slovenského rozhlasu v Bratislave a Banskej Bystrici. V roku 2000 sa stal členom Divadla Jozefa Gregora Tajovského, kde pôsobil najprv na pozícii inšpicienta, neskôr dramaturga. V rokoch 2012-2020 bol umeleckým šéfom DJGT.

Ako dramaturg sa podieľal na vyše dvadsiatich inscenáciách DJGT. Je podpísaný pod koncepciou Slovenského autorského roka 2013, počas ktorého DJGT uvádzalo výhradne premiéry súčasných slovenských autorov. Pri imerznej inscenácii TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC sa podieľal aj na rešeršoch k danej téme a na preklade českého originálu scenára. Podieľa na podujatiach DJGT pre verejnosť a na ďalších aktivitách divadla vrátane online formátov.

Ocenenia Jána Chalupku:
– 2014 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za dramaturgiu inscenácie NA KONCI…
– 2020 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za dramaturgiu inscenácie TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC