Tomáš Ivanka

Tomáš Ivanka

Tomáš Ivanka sa narodil v Martine, kde súčasne so základnou školou odštartoval vzdelanie aj na umeleckej škole v hudobnom odbore hry na keyboard. Na Základnej umeleckej škole v Martine strávil trinásť rokov. K hudobným úspechom možno spomenúť napríklad umiestnenie v zlatom pásme na celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl v sólovej hre na keyboard, ale aj niekoľkoročné pôsobenie v kapele “Pretty Cool”, kde mal možnosť hudobnú kariéru rozvíjať na profesionálnej úrovni. Stredoškolské vzdelanie nadobudol na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine. Študijné zameranie pôvodne na prírodne vedy sa jedno predmaturitné ráno narušilo myšlienkou venovať sa divadlu. Spočiatku šlo o žart, no po prijatí na vysokú umeleckú školu sa vízia stala skutočnosťou. V roku 2017 sa stal absolventom herectva na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením doc. Jana Přeučila.

O vzťahu k herectvu Tomáš Ivanka vraví: „Ja som chcel byť v živote všetkým: lekárom, meteorológom, učiteľom, a snáď len herectvo mi umožní priblížiť sa k povolaniu k akému chcem. Vďaka herectvu môžem byť čím chcem.” Prvé divadelné dvere sa mu otvorili v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde hudobne a herecky hosťuje v inscenáciách Škola základ života a Charleyho teta. „Štúdium herectva nespravilo zo mňa herca. Vďaka divadlu som spoznal a prijal samého seba. Svoju nahotu nielen fyzickú, ale najmä duševnú.”


Inscenácie
Postavy
MANDRAGORA SIRO
BALADA PRE BANDITU
ŽANDÁR
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA TONY HALÁS, futbalový fanúšik
CHARLEYHO TETA člen kapely