Uršuľa Turčanová

Uršuľa Turčanová

dramaturgička DJGT

[email protected], 045/55 51 221

Uršuľa Turčanová je absolventkou divadelnej dramaturgie na VŠMU. Od roku 2004 pôsobí ako interná dramaturgička DJGT a tiež je autorkou niekoľkých inscenácií DJGT. Na svojom konte má dramaturgiu skoro päťdesiatich žánrovo rôznorodých inscenácií.

Ako dramaturgička sa tiež koncepčne, scenáristicky a dramaturgicko-režijne sa podieľa na profilových podujatiach divadla pre verejnosť (galavečer Motýľ, Deň otvorených dverí, Deň divadla, Noc divadiel, Večer s osobnosťou a ďalšie). Tieto podujatia napĺňajú víziu prehlbovania vzťahu divadla s divákmi prostredníctvom otvorenej komunikácie a podnetných zážitkov. Zastrešuje tiež špecifické prezentácie DJGT v spolupráci s ďalšími subjektmi. Vedie besedy s divákmi, tvorivé diskusie, prehliadky divadla. Ako kreatívna pisateľka komunikuje dianie v divadle smerom k verejnosti. Kreatívne sa tiež podieľa na online formátoch DJGT.

Je zostavovateľkou publikácií DJGT: ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ – 40 rokov festivalu s dotykom hviezd (2013), ŠTEFAN HUDÁK – dvorný scénograf Zámockých hier zvolenských (2014) a ANDREJ MOJŽIŠ 90 rokov – Rytier v službách divadla (2015). Je tiež autorkou a zostavovateľkou knihy 70 SEZÓN DJGT. Je autorkou inscenácií DJGT HĽADÁ SA MIKULÁŠ!, SVET (PODĽA) URBANA, DIVADLO V KOCKE a dramatizátorkou Hronského rozprávky SMELÝ ZAJKO. Inscenácia Svet (podľa) Urbana sa stretla s diváckym aj odborným ohlasom a na konte má viac ako 80 repríz

Ocenenia Uršule Turčanovej:
– 2013 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za dramaturgiu inscenácie SVET (PODĽA) URBANA
– 2017 – CENA LITERÁRNEHO FONDU za dramaturgiu inscenácie DENNÍK ANNY FRANKOVEJ