Uršuľa Turčanová

Uršuľa Turčanová

(dramaturgička DJGT od roku 2004)

Uršuľa Turčanová je absolventkou divadelnej dramaturgie na VŠMU, jej ročníkovým pedagógom bol prof. Vladimír Strnisko. Od roku 2004 pôsobí ako interná dramaturgička DJGT. Je autorkou inscenácií DJGT Hľadá sa Mikuláš!, Svet (podľa) Urbana, Divadlo v kocke a dramatizátorkou Hronského rozprávky Smelý Zajko. Narodila sa, vyrástla a žije vo Zvolene. Na svojom konte má dramaturgiu širokého spektra inscenácií DJGT. Spolupracovala s rozličnými inšpiratívnymi režisérmi a podpísaná je pod dramaturgiou hier ako napr. Čaj u pána senátora, Aladinova čarovná lampa, Divadelná komédia, Hugo Karas, Šofér slečny Daisy, Medea, Inotaje, Dokonalá svadba, Návšteva starej dámy, Cesta okolo sveta za 80 dní, Traja muži na nesprávnej adrese, Plač, Poplach v hoteli Westminster 2, Zajatec vlastného príbehu, Denník Anny Frankovej a ďalšie.

Koncepčne, scenáristicky a dramaturgicko-režijne sa podieľa na profilových podujatiach divadla pre verejnosť (galavečer Motýľ, Deň otvorených dverí, Deň divadla, Noc divadiel, Večer s osobnosťou a ďalšie). Tieto podujatia napĺňajú víziu prehlbovania vzťahu divadla s divákmi prostredníctvom otvorenej komunikácie a podnetných zážitkov. Zastrešuje tiež špecifické prezentácie DJGT v spolupráci s ďalšími subjektmi. Vedie besedy s divákmi, tvorivé diskusie, prehliadky divadla. Ako kreatívna pisateľka komunikuje dianie v divadle smerom k verejnosti. V roku 2013 sa predstavila ako aktívna účastníčka konferencie Nová dramaturgia, nový dramaturg počas festivalu Nová dráma v Bratislave a jej príspevok je publikovaný v rovnomennom zborníku. Autorsky tiež spolupracovala s Divadlom Štúdio tanca Banská Bystrica, kde adaptovala scenáre rozprávok O sestre drakom unesenej a Stromy a dramaturgicky spolupracovala na inscenácii Lososy.

Je zostavovateľkou publikácií DJGT: ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ – 40 rokov festivalu s dotykom hviezd (2013), ŠTEFAN HUDÁK – dvorný scénograf Zámockých hier zvolenských (2014) a ANDREJ MOJŽIŠ 90 rokov – Rytier v službách divadla (2015). Svoju dramatickú prvotinu, rozprávku Hľadá sa Mikuláš!, napísala pre DJGT Zvolen v roku 2009. Ďalšie dielo, inscenácia Svet (podľa) Urbana, ku ktorej v roku 2013 napísala scenár s použitím diel Jozefa Urbana, sa stretlo s mimoriadnym diváckym aj odborným ohlasom. Inscenácia hosťovala aj v SND Bratislava a za jej dramaturgiu získala Prémiu Literárneho fondu. V roku 2014 spracovala dejiny divadla ako detektívno-humorne ladenú hru pre mládež Divadlo v kocke. V dramatizácii kultovej Hronského rozprávky Smelý Zajko z roku 2016 zachováva hravosť a ducha generáciami milovanej rozprávky a obohacuje ju o divadelné situácie. V roku 2017 získala CENU LITERÁRNEHO FONDU za dramaturgiu inscenácie DENNÍK ANNY FRANKOVEJ.