Štefan Šafárik

Štefan Šafárik

člen súboru od roku 1967

Štefan Šafárik nastúpil do umeleckého súboru DJGT v roku 1967 a pôsobí tu už viac ako polstoročie. Dnes je ako najstarší člen umeleckého súboru nielen markantným spojivom s bohatou históriou divadla, ale i osobnostne zrelým hercom prinášajúcim do každej postavy kus životnej skúsenosti. Vytvoril množstvo výnimočných postáv našej i svetovej dramatiky, ktoré dotvoril precízne formovanou mimikou a gestikou. Vytvoril viacero pôsobivých muzikálových postáv nielen v DJGT, ale aj počas hosťovaní v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Svoj komediálny talent a zmysel pre presné načasovanie využil pri interpretovaní širokého spektra postáv a postavičiek, dramatickú hĺbku a ľudský rozmer zas pri interpretácii vnútorného sveta postáv. V roku 2012 stvárnil bravúrne postavu FREDA KOWINSKÉHO v inscenácii Dobre rozohraná partia, ktorá bola pripravená k jeho životnému jubileu.

Ocenenia Štefana Šafárika:
– 2002 – CENA MESTA ZVOLEN za dlhoročné herecké umenie.
– 2009 – CENA LITERÁRNEHO FONDU ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO.
– 2013 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za postavu FREDA KOWINSKÉHO v inscenácii Dobre rozohraná partia.
– 2013 – OCENENIE KVET KULTÚRY A UMENIA za celoživotné dielo a vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva
– v rokoch 2005-2009 a 2011-2014 – DIVÁCKA CENA MOTÝĽ pre Najpopulárnejšieho herca uplynulej sezóny DJGT.

Inscenácie
Postavy
DOBRÝ ROČNÍK STEFANO
ČAKANIE NA GODOTA CHLAPEC
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC GENERÁL JÁN GOLIAN
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA BRIDAINE
BALADA PRE BANDITU MAGERI
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA RIADITEĽ (nemčina)