Štefan Šafárik

Štefan Šafárik

člen súboru od roku 1967

Štefan Šafárik nastúpil do umeleckého súboru DJGT v roku 1967 a pôsobí tu už viac ako polstoročie. Dnes je ako najstarší člen umeleckého súboru nielen markantným spojivom s bohatou históriou divadla, ale i osobnostne zrelým hercom prinášajúcim do každej postavy kus životnej skúsenosti. Vytvoril množstvo výnimočných postáv našej i svetovej dramatiky, ktoré dotvoril precízne formovanou mimikou a gestikou. Vytvoril viacero pôsobivých muzikálových postáv nielen v DJGT, ale aj počas hosťovaní v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Svoj komediálny talent a zmysel pre presné načasovanie využil pri interpretovaní širokého spektra postáv a postavičiek, dramatickú hĺbku a ľudský rozmer zas pri interpretácii vnútorného sveta postáv. V roku 2012 stvárnil bravúrne postavu FREDA KOWINSKÉHO v inscenácii Dobre rozohraná partia, ktorá bola pripravená k jeho životnému jubileu.

Ocenenia Štefana Šafárika:
– 2002 – CENA MESTA ZVOLEN za dlhoročné herecké umenie.
– 2009 – CENA LITERÁRNEHO FONDU ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO.
– 2013 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za postavu FREDA KOWINSKÉHO v inscenácii Dobre rozohraná partia.
– 2013 – OCENENIE KVET KULTÚRY A UMENIA za celoživotné dielo a vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva
– v rokoch 2005-2009 a 2011-2014 – DIVÁCKA CENA MOTÝĽ pre Najpopulárnejšieho herca uplynulej sezóny DJGT.

Inscenácie
Postavy
DEŽO HOFFMANN: „Fotil som Beatles“ DEŽO HOFFMANN (v staršom veku)
DOBRÝ ROČNÍK STEFANO
ČAKANIE NA GODOTA CHLAPEC
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC GENERÁL JÁN GOLIAN
BALADA PRE BANDITU MAGERI
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA RIADITEĽ (nemčina)