Veronika Slamková

Veronika Slamková

člen súboru od roku 2018

Veronika Slamková je členkou umeleckého súboru DJGT od roku 2018. Je absolventkou herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Od detstva ju sprevádzali umelecké aktivity – folklórne súbory, umelecký prednes, tanec, spev, dirigovanie, moderovanie – a sprevádzajú ju dodnes. Venuje sa tiež pedagogickej činnosti. Ešte ako hosťujúca herečka naštudovala viacero postáv v inscenáciách DJGT, ktorých počet sa rozšíril po angažovaní do umeleckého súboru. Postavám dievčenským a študentským prepožičala bezstarostnosť a radosť zo života, v dramatických postavách priniesla mrazivé záchvevy vnútornej rozorvanosti až fatálneho zúfalstva. V rozprávkach zúročila svoju hravosť a vnímavosť detského diváka.

Ocenenia Veroniky Slamkovej:
– 2019 – PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU za postavu SLEČNY CASEWELLOVEJ v inscenácii Pasca na myši s prihliadnutím na postavu ROZETTY v inscenácii S láskou sa nezahráva.

Inscenácie
Postavy
SVET (PODĽA) URBANA VERONIKA
TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC HANKA CVEKOVÁ
POM POMOVE ROZPRÁVKY BABUĽA
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA ROZETTA
O TROCH KRÁSACH SVETA JANA
BALADA PRE BANDITU DIEVČA, ANJEL
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA IRMA JÁNSKA, triedna kráska
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ MARGOT FRANKOVÁ