Oznam o prevencii proti koronavírusu

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene nepodceňuje situáciu v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Divadlo J. G. Tajovského, s ohľadom na predchádzanie šírenia koronavírusu, ako i bezpečnosť a zdravie návštevníkov predstavení a iných kultúrnych podujatí, prijalo opatrenia na zabezpečenie zvýšenej hygieny a udržiavania poriadku a čistoty v priestoroch divadla.

DJGT vyzýva návštevníkov, aby sa nezúčastňovali verejných podujatí v prípade, ak sa vrátili z oblastí ohrozených nákazou koronavírusu v priebehu posledných 14 dní alebo ak vykazujú príznaky ochorenia.

Ďakujeme za pochopenie.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene