TICHÁ NOC  TMAVÁ NOC
Premiéra: dňa 21.februára 2020

Inscenácia TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC je prvou imerznou premiérou Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Imerzné divadlo je divadlo na pomedzí inscenácie, hry a výtvarnej inštalácie. Namiesto stabilného sedenia v divadelnej sále predostiera komplexný príbeh na viacerých miestach naraz. Vytvára tak paralelnú realitu, v ktorej si divák sám hľadá svoju cestu príbehom.

V súvislosti s touto netradičnou a na Slovensku takmer neznámou formou divadla kladú diváci rôzne otázky. Dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová odpovedá na najčastejšie:

Prečo sú vstupenky nečíslované?
Vstupenky sú nečíslované, pretože diváci nebudú mať svoje miesto. Budú sa pešo presúvať priestormi divadla. Kapacita je optimalizovaná na 70 divákov kvôli plnohodnotnému zážitku.

Ktorým vchodom mám prísť na predstavenie?
Vstup je štandardne hlavným vchodom divadla, následne dostanú diváci ďalšie informácie.

Ako budem vedieť, čo môžem a čo nemôžem počas predstavenie robiť?
Každý jeden divák dostane „Pravidlá pre divákov“. Tie zrozumiteľne v niekoľkých bodoch vysvetlia, ako sa má divák správať počas predstavenia.

Môžem sa s hercami rozprávať a vstupovať do deja?
Nie, v tomto zmysle inscenácia interaktívna nie je. Divák je v úlohe pozorovateľa postáv a detailov prostredia, nemôže vstupovať do deja a oslovovať hercov (ani keď ich pozná).

Ako sa treba obuť a obliecť?
Vzhľadom na to, že väčšinu času strávia diváci chôdzou, odporúčame pohodlnú obuv a oblečenie. V rámci rôzne zariadených priestorov bude mať jeden aj oddychový charakter. Presuny budú aj po schodoch.

Uvidím všetky časti inscenácie, opakujú sa v časovej slučke?
Nie. Inscenácia sa hrá paralelne na viacerých miestach a na všetkých miestach plynie čas dopredu. Prakticky teda nie je možné vidieť všetko na jeden raz, dokonca ani na dva či tri razy. Dá sa to prirovnať k stroju času – keby bol človek prenesený do minulosti, tiež by nemohol byť súčasne všade a stál by pred voľbou, čo chce v danom čase vidieť na vlastné oči. Diváci majú na každej návšteve inscenácie možnosť zažiť a vyskladať si iný zážitok. 

Pre koho je inscenácia určená?
Inscenácia TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC je určená každému, kto má chuť vydať sa na dobrodružnú a trochu aj tajomnú cestu. Pre každého, koho zaujímajú príbehy osobností aj obyčajných ľudí počas SNP. Pre študentov a pedagógov. Pre každého, kto si chce povedať: „Bol som pri tom.“.

Čo je to imerzné divadlo ?

Imerzné divadlo je už od svojich začiatkov obklopené jemným tajomstvom. Niektoré informácie sa možno dozvedieť iba priamo na predstavení. Podstatný rozdiel medzi klasickou a imerznou inscenáciou je ten, že sa stiera hranica medzi javiskom a hľadiskom. Diváci spolu s hercami pristupujú na vopred určené pravidlá hry, o ktorých sú informovaní pred alebo počas inscenácie. Už z jeho názvu vyplýva (lat. immersionem – ponorenie sa), že sa v ňom hlbšie ponárame do deja a do tzv. alternatívnej reality. Herci sa v určených priestoroch pohybujú podľa presného časového harmonogramu. Každý divák si sám určuje smer svojho pohybu a vytvára si tak svoj vlastný príbeh v rámci nášho „veľkého“ príbehu. Prakticky nie je možné vidieť všetko na jeden raz, keďže sa hrá paralelne na viacerých miestach. Scénický priestor je dostatočne veľký a dostatočne koncentrovaný, aby sa v ňom vyrozprával bohatý ale tiež kompaktný príbeh. Diváci nevstupujú interaktívne do deja všetko však môžu sledovať zblízka, konanie postáv ako aj detaily prostredia. Táto divadelná forma vznikla na začiatku 21. storočia. Imerzné divadlo sa v súčasnosti hrá na všetkých kontinentoch a prvé známe súbory boli z Anglicka, Rakúska a Dánska.

V Roku slovenského divadla sa Divadlo Jozefa Gregora Tajovského rozhodlo prepojiť silne témy z regionálnych dejín s netradičnou súčasnou formou a takto vlastne padla voľba na imerzné divadlo.

 

Akú konkrétnu inscenáciu touto formou pripravujeme?

V inscenácii Tichá noc, tmavá noc sa zameriame na Frontové divadlo, ktoré tu pôsobilo počas SNP a s nim súvisiace dramatické udalosti v regióne v roku 1944. Premiéra je naplánovaná na 21. februára  2020 a  počet repríz bude okrem iného závisieť od záujmu verejnosti.

Imerzné divadlo budeme hrávať v kratších blokoch, niekoľko dní za sebou a počet divákov na jedno predstavenie bude limitovaný. Angažovaný je celý (a nie iba) umelecký súbor DJGT, externí hostia a poslucháči druhého ročníka herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Autorkou scenára, ktorý vychádza z autentických udalostí a dokumentov, je Marie Nováková. Režisérom tohto výnimočného projektu je Ivo Kristián Kubák, ktorý je priekopníkom keď ide o imerzné divadlo v česko–slovenskom kultúrnom prostredí. O výtvarnú stránku sa stará Aneta Kučeřiková a scénickú hudbu vytvorí Petr Filák. Tento tím spolupracoval pri naštudovaní inscenácií tohto typu v ich domovskom divadle na ostrove Štvanice v Prahe.