SVETOVÝ DEŇ DIVADLA V DJGT AKO POCTA VYTRVALOSTI A ODVAHE

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vyzdvihne dňa 27. marca 2024 silu divadla a umenia spolu s ďalšími divadlami po celom svete.

Na úvod slávnostného večera odznie Posolstvo z pera nórskeho spisovateľa a dramatika Jona Fosseho, ktorému bola minulý rok udelená Nobelova cena za literatúru za inovatívne hry a prózy, ktoré dávajú hlas nevysloviteľnému. Nasledovať bude inscenácia TEL3GRAM, ktorá unikátnym spôsobom prepája minulosť, súčasnosť a budúcnosť na základe impulzov zo života, diela a postojov manželov Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovcov. Hneď po skončení bude nasledovať diskusia s divákmi.

Jon Fosse vo svojom POSOLSTVE KU SVETOVÉMU DŇU DIVADLA píše o tom, že umenie a vojna sú rovnakými protikladmi ako vojna a mier. Píše o potrebe umenia a o tom, prečo je umenie mier. TEL3GRAM, najnovšia inscenácia DJGT, sa tiež venuje spoločensky dôležitým témam a prináša aj rôzne pohľady na aspekty vojnových konfliktov. V diskusii po predstavení budú môcť diváci a diváčky položiť otázky účinkujúcim a tvorcom inscenácie.

SVETOVÝ DEŇ DIVADLA sa slávi celosvetovo dňa 27. marca od roku 1961. Divadlo J. G. Tajovského sa k oslavám pripája už dve desaťročia. Vytvára tak príležitosť podeliť sa s publikom o bližší pohľad na svoje diela a poslanie divadla. Tento rok bude dejiskom podujatia Štúdio DJGT, kde môžete naplno precítiť blízkosť s umením.

Mgr.art. Uršuľa Turčanová
dramaturgička DJGT