Kateřina Quisová, Silvia Vollmann, Alžbeta Vrzgula: TEL3GRAM 

Svieže scénické pohľady na tvorbu Jozefa a Hany Gregorovcov

Divadlo JGT sa s absolútnou samozrejmosťou pravidelne vracia k uvádzaniu divadelných hier z pera svojho patróna. Tajovského poviedky a prózy sú príležitosťou na užší kontakt so samotným autorom. Prozaický spôsob písania umožňuje čitateľovi vnímať opisované obrazy optikou rozprávača, ktorý občas konkrétnejšie, občas vzdialenejšie nesie v sebe jeho názory, skúsenosti a zážitky a na malej ploche skúma prostredníctvom jednotlivých naturelov povahu celej slovenskej society.

V sezóne, ktorá sa venuje legendám a genetickej identite je takmer nevyhnutné revidovať aj identitu vlastnú, teda piliere, na ktorých stojí osobitosť Divadla JGT. Dramatizáciou diel Jozefa a Hany Gregorovcov si chceme pripomenúť nielen blížiace sa 150. výročie Tajovského narodenia (uplynie 18. októbra 2024) a jubilejnú 75. sezónu svojej existencie, ale aj nutnosť chápania našich koreňov a národnej identity v kontexte autopsie a (seba)aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné k ich ďalšiemu rozvoju.

Inscenácia sprostredkuje čiastočne vyfabulované rozprávanie pútavých príbehov, no nenápadnou formou aj útržky z ich životných osudov. Touto dvojrozmernosťou získa potenciál komunikovať ako s bežným večerným divákom, tak i školskými skupinami, pre ktoré prinesie zaujímavé spestrenie výkladu literárnej tvorby originálnej manželskej dvojice.

Titul je okrem iného koncipovaný ako príležitosť pre mladé divadelníčky-režisérky, ktoré prinesú nenahraditeľnú konfrontáciu mužského a ženského dešifrovania psychológie národa, ako aj storočia starého literárneho diela ilustrovaného prostriedkami súčasnosti. Na projekte budú spolupracovať absolventky Divadelnej réžie VŠMU Kateřina Quisová, Silvia Vollmann a Alžbeta Vrzgula.

Premiéra: 9. februára 2024

Foto poster:  

Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

Iveta Marcineková
Jana Pilzová
Marek Rozkoš
Veronika Slamková
Daniel Výrostek

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia
Kateřina Quisová
Silvia Vollmann
Alžbeta Vrzgula
Dramaturgia Uršuľa Turčanová
Scéna a kostýmy Alžbeta Kutliaková
Hudba Martin Husovský