Jozef Mokoš: VERNÁ NEVERA

Šteklivá komédia legendárneho divadelníka

Posledný titul sezóny DJGT bude inšpirovaný nespútanou divadelnosťou, komickými gagmi, efektnými výstupmi a satirou. Plejáda postáv sa v spleti vlastných osudov dotkne až prekvapivo aktuálnych spoločensko-politických otázok. Komické indivídua, ktoré viac než vlastné rozhodnutia riadi vír udalostí a akási nepochopená vyššia moc, ktorej sa bez rozmyslu poddávajú, zas nápadne môžu pripomínať našich susedov, známych, kolegov, nadriadených či riadiacich.

Commedia dell’arte zažila svoj rozmach najmä v Taliansku 16. storočia. Čo však jej slávu zachovalo až podnes je umné prepojenie zábavnej a reflexívnej funkcie divadla. Je to komický žáner postavený na pevných typoch (v podstate archetypoch), ktoré zastupujú široké spektrum rázovitých pováh. Pôvodná podoba commedie dell’arte by v súčasných nárokoch na divadelné umenie neobstála. Jej využitia ako inšpiračného zdroja sa však tvorcovia chopia s veľkým nadšením a presvedčením, nakoľko sú jej formálne východiská mimoriadne funkčným nástrojom pre divadlo reagujúce s dynamickým „tu a teraz”. Verná nevera je plná šteklivých slovných hier ako i bláznivých a nečakaných situácií, a šťavnatého ľudového humoru. Početnými peripetiami divákov prevedie žena podozrivých mravov, pričom nad celým príbehom bdie nadpozemská bytosť.

Inscenácia bude využívať nielen herecké, ale aj akrobatické schopnosti ansámblu a formálne prepojí činohru, nový cirkus a pouličné divadlo – k čomu prispeje aj jej plánované uvedenie v exteriéri na nádvorí Zvolenského zámku v rámci festivalu Zámocké hry zvolenské. Režijne sa pod ňu podpíše opäť Peter Palik.

lucia verna nevera_web
Premiéra: dňa 7. júna 2024 (na otvorení festivalu ZHZ)

Autorkou foto a vizuálu plagátu: Vanda Mesiariková
Grafická úprava plagátu: Simona Hanes
Foto: Vanda Mesiariková (vandamesiarikova.sk)

OSOBY A OBSADENIE

VDOVA Lucia Letková
CELESTA Martina Chmelanová
PANTALONE Richard Sanitra
BRIGHELLA Ján Marcinek
CAPITANO Juraj Smutný
ARLECCHINO Ondrej Ferko
LEANDRO Róbert Sipos
ĽAHKÁ ŽENA Dominika Výrostek Misárová
STRÁŽNY ANJEL Marek Rozkoš
KRČMÁRKA Svetlana Hank Sarvašová

INSCENAČNÝ TÍM

Úprava a réžia Peter Palik
Dramaturgia Jan Chalupka
Scéna Peter Palik
Kostýmy
Eva Farkašová
Hudba  Martin Geišberg
Pohybová spolupráca Filip Hajduk