OTVORENÉ HORIZONTY FESTIVALU ZHZ

Významné jubileum v tomto roku zaznamená i Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské, ktorého päťdesiaty ročník významne obohatí kultúrnu ponuku mesta a regiónu v dňoch 7. – 16. júna. Na jeho začiatku v priestoroch SNG Zámok Zvolen bude vernisáž tematickej výstavy, ktorá vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom. Zlaté jubileum bude aj súbežným  leitmotívom festivalu ZHZ s mottom OTVORENÉ HORIZONTY. Slávnostné výročie  vyvrcholí v sále DJGT večerným galakoncertom 15. júna, počas ktorého si divadlo a jeho hostia i diváci netradične zrekapitulujú festivalové polstoročie.

Večerný program ZHZ sa z viacerých dôvodov uskutoční prevažne v sále a štúdiu DJGT a vo svojej štruktúre ponúkne aj technicky náročnejšie produkcie, ktoré by inak neboli prenosné na zámocké nádvorie. Diváci však zažijú jedinečné prepojenie divadelného umenia s historickou scenériou v podvečernom termíne, keď sa budú v zámockých interiéroch hrať komorné inscenácie.

Prvý festivalový večer bude patriť slávnostnej premiére hry Jozefa Mokoša VERNÁ NEVERA. Divadelný tvorca, ktorý zanechal výraznú stopu v našom regióne je autorom originálnej variácie na commediu dell´arte. Inscenáciu so satirickými autorskými piesňami, s prvkami artistickej štylizácie a klauniády pripravuje inscenačný tím pod režijným vedením umeleckého šéfa DJGT Petra Palika. Dramaturgiu najstaršieho a najväčšieho open air divadelného festivalu na Slovensku v priebehu desiatich dní, okrem významných slovenských divadiel, budú koncepčne dotvárať atraktívne inscenácie z Česka, Izraela, Nemecka a Srbska. Pripravené sú aj rôzne scénické čítania, výstavy, dielne, prezentácie či živé nahrávania obľúbených podcastov.

Zámocké hry zvolenské zostávajú lákavým podujatím pre pestrú divácku i odbornú verejnosť, ale  súbežne s tým budú posúvať vlastné umelecké limity. Programová skladba prinesie tematické odkazy z minulosti, akým je humanistický pohľad na tému holokaustu v inscenácii WHISTLE, alebo zo súčasnosti, čo je prípad uletenej a provokatívnej komédie SND SME V POHODE. Ale naznačí aj realitu „za horizontom“, v podobe očistného scénického obradu VYKOUŘENÍ Divadla Husa na provázku. Festivalovými headlinermi budú aj Divadlo Astorka Korzo 90 s ich NEVESTOU  a komornou inscenáciou HALPERN A JOHNSON alebo Divadlo Jána Palárika z Trnavy s originálnou spomienkou na ikonickú osobnosť slovenskej scény FILIP. Podujatia s prvkami multižánrovosti a interaktivity, ktoré si už našli svojho trvalého adresáta, budú opäť súčasťou aj aktuálneho ročníka festivalu. Takým je  výnimočné multimediálne 3D predstavenie KRÁĽ DUCHOV v produkcii nemeckého súboru Puppentheater Zwickau.

Značka ZHZ sa vyvíja na základe intenzívneho prepojenia s lokálnymi inštitúciami a komunitami, pretože festival systematicky podporuje aj miestnu i regionálnu divadelnú a umeleckú produkciu. V rámci tejto regionálnej podpory budú mať diváci aj v tomto ročníku možnosť sledovať umelecké konfrontácie výborných inscenácií nezávislých divadiel z rôznych slovenských regiónov. Početné festivalové vystúpenia sa na viacerých úrovniach a miestach prepoja so životom mesta i regiónu.

Program bude tradične venovaný všetkým vekovým kategóriám. Zvláštna pozornosť je venovaná pestrému výberu rozprávok pre najmladších festivalových divákov. S témou ZHZ tesne súvisia aj environmentálne aspekty  a dopady aktivít spojených s organizáciou festivalu na životné prostredie a prírodu. Oba tieto prvky spája nedidaktická rozprávka O RASTLINÁCH, ZVIERATÁCH A ĽUĎOCH Nového divadla z Nitry.

Počas prípravy a trvania festival pokračuje v uplatňovaní reálnych krokov k ďalšiemu šetrnému a trvalo udržateľnému prístupu v úzkej spolupráci s organizáciami operujúcimi v tomto odbore na území mesta a kraja (festivalová Envirohliadka – Očami prírody, realizácia Zelenej scény DJGT). Jedným z podujatí, ktoré sledujú environmentálne ciele a skĺbili činnosť viacerých združení a organizácií z regiónu je tretí ročník FESTIVALOVÉHO CHARITATÍVNEHO BEHU PRE BUDÚCNOSŤ, ktorý v nedeľu 16. júna podporou výsadby stromov otvorí ďalšie zelené horizonty pre naše okolie a zároveň aj zatvorí aktuálny 50. ročník medzinárodného letného divadelného festivalu Zámockých hier zvolenských.

Ján Chalupka
dramaturg DJGT

OTVORENÍ GENERÁCIÁM

Od 50. ročníka bude mať festival ZHZ svojich patrónov. Prvý patronát nad festivalom preberajú symbolicky viaceré generácie. Prečo? ZHZ počas uplynulého polstoročia prešli mnohými podobami a predefilovalo nimi už niekoľko generácií. Čím bol festival pred päťdesiatimi rokmi a čím je dnes? Odpoveď je ukrytá práve v medzigeneračných dialógoch. Jednotlivé festivalové dni sú koncipované tak, aby si na svoje prišli tí najmladší ako i „násťroční“ a tiež diváci, ktorí si prioritne vychutnajú večerné inscenácie. Na druhej strane dramaturgiu festivalu súbežne tvoria aj rozprávky, ktoré zaujmú aj dospelých a inscenácie klasiky, ktoré majú čo povedať aj tínedžerom. Podujatia ZHZ sú miestami početných stretnutí. Náš festival je otvorený všetkým generáciám.

Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského (DJGT) v spolupráci so Slovenskou národnou galériou – Zámok Zvolen 

Z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia.

Festival sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a s podporou Mesta Zvolen