Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské priniesol opäť pestrú paletu zážitkov na nádvorí Zámku Zvolen, v sále divadla, aj v uliciach mesta, do ktorých priniesli festivalovú atmosféru sprievodné podujatia.

Festival organizuje Divadlo Jozefa Gregora Tajovského v spolupráci so Slovenskou národnou galériou Bratislava – Zámok Zvolen. Aktuálny ročník sa uskutočnil s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Zvolen, Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.  Vďaka organizátorov tiež patrí darcom, sponzorom, reklamným a mediálnym partnerom, podporovateľom a v neposlednom rade všetkým divákom

Festival predstavil od 7. do 23. júna dvanásť rôznych inscenácií a jeden špeciálny večer  Zámocká slávnosť. Novinkou boli rozmanité sprievodné podujatia na trase divadlo – zámok s bezplatným vstupom.

Festival otvorila premiéra zvolenského divadla „S láskou sa nezahráva“. Romantická hra o premenlivej láske zo secesného Francúzska v réžii Martina Kákoša.

Tohtoročnou novinkou boli sprievodné podujatia na trase divadlo – zámok, ktoré preniesli festivalovú atmosféru do ulíc mesta.  Zažili ste  napríklad „Festivalové telegramy“ – pouličné performancie na tému inscenácie dňa alebo „Oživené múry“ – interaktívne svetelné inštalácie, v ktorých mohli po tri večery interaktívnym svetelným sprejom oživovať minulosť na múroch budov .

Ešte raz ďakujeme všetkým za priazeň a podporu a tešíme sa na vás opäť na 47. ročníku.


 

46.ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu sa konal pod záštitou ministerky Slovenskej republiky

Festivalové telegramy – krátke pouličné performancie mladých začínajúcich umelcov a profesionálnych hercov DJGT – ste stretli počas festivalových dní. V nápaditých kostýmoch, na chodúľoch i na voze, s prúdom slov i s prúdom ohňa  reflektovali tému inscenácie aktuálneho dňa. 

Účinkovali: študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici a Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici pod vedením Richarda Sanitru, Juraja Smutného a Anny Gromanovej: Maximilán Bellov, Simon Juhász, Nikola Kozáková, Peter Magurský, Patrícia Marikovská, František Mikuš, Katarína Sačková, Róbert Sipos, Martin Stolár a herci DJGT .

Foto: Peter Zbončák