EDINBURGH INTERNATIONAL FESTIVAL
vizitácia medzinárodného festivalu divadelného umenia

Edinburgh International Festival je festival s vyše sedemdesiatročnou históriou, ktorý ponúka intenzívny program a umelcov z celého sveta. Okrem činoherného divadla uvádza operu, tanec, hudbu, a ich jednotlivé prepojenia. V rámci Edinburgh Fringe ešte množstvo ďalších žánrov a sub-žánrov, tiež sprievodných podujatí ako workshopy, dialógy s umelcami, výstavy, pouličné predstavenia a iné.

Vizitácia jednotlivých podujatí, ako aj zažitie celkovej atmosféry festivalu a jeho jednotlivých komponentov (od programovej dramaturgie, organizačného zázemia, až po komunikáciu s publikom a potenciálnym publikom), nám priniesla množstvo inšpirácií, ktoré plánujeme zahrnúť do procesu rozvoja nášho festivalu Zámocké hry zvolenské.

Rozširovanie festivalu Zámocké hry zvolenské zahŕňa podporu programovej dramaturgie, posilnenie sprievodných podujatí (v rámci Zámku Zvolen, v uliciach mesta Zvolen a na ďalších špecifických miestach), širšiu ponuku účastníkov, participáciu mladých umelcov s objavnými produkciami, rozvoj publika, atď.

Účasť na tomto festivale nám výrazne pomohla redefinovať spôsoby, ktoré je možné kreatívne premietnuť do novej podoby festivalu a zúročiť ako prínos.

Zároveň poskytla prehľad o súčasnej svetovej divadelnej tvorbe a inscenačných postupoch. A v neposlednom rade priniesla nové kontakty s potenciálnymi účastníkmi festivalu Zámocké hry zvolenské.

Veríme, že aj v budúcnosti budeme mať možnosť získať ďalšie inšpirácie z najlepších divadelných festivalov sveta.

Účasť na festivale pre DJGT  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia