Obdarujte svojich blízkych originálne a dramaticky!

DARUJTE DIVADLO!

Využite jedinečnú príležitosť a potešte svojich blízkych darčekovou poukážkou na predstavenia Divadla Jozefa Gregora Tajovského.

Vyberte si predstavenie z ponuky Divadla Jozefa Gregora Tajovského a venujte ho prostredníctvom nášho darčekového poukazu.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI v Divadle Jozefa Gregora Tajovského !

Obchodné podmienky darčekovej poukážky

  1. Darčekové poukážky vydáva a predáva Divadlo Jozefa Gregora Tajovského .
  2. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
  3. Darčekovú poukážku možno uplatniť len na reprízové predstavenia DJGT.
  4. Darčeková poukážka je prenosná.
  5. Prostredníctvom darčekovej poukážky je možné platiť za  vstupenky na reprízové predstavenia DJGT a to len v pokladni DJGT. Pri úhrade za vstupenky je možné použiť viacero darčekových poukážok a tiež ich kombinovať.
  6. Miesta na predstavenie je potrebné si vopred rezervovať telefonicky, osobne alebo e-mailom na kontakte uvedenom na prednej strane darčekovej poukážky.
  7. Z darčekových poukážok sa nevydáva.
  8. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou splatnosti.
  9. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje DJGT novú/náhradnú poukážku.
  10. Na používanie darčekových poukážok sa okrem týchto podmienok, primerane vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky DJGT.

Darčekové poukazy  sú k dispozícii v hodnotách 12,-€, 10,-€ a 7,-€ a platia do 31. mája 2023. Dajú sa uplatniť na všetky reprízové predstavenia DJGT, je možné ich zakúpiť len v pokladni DJGT v hotovosti.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na tel. čísle: +421 45 55 51 246, +421 45 55 51 226 alebo e-mail [email protected] , [email protected]