Marius von Mayenburg: PERPLEX

Dynamická spleť humorných situácií, z ktorých sa vám zamotá hlava

Provokatívna komédia Mariusa von Mayenburga, ktorý svoju prvú cenu získal ešte ako začínajúci autor v roku 1997. Originálne hry z tohto obdobia, ktoré realizovali v spolupráci s režisérom Thomasom Ostermeierom im priniesli celosvetovú slávu. Nemecký dramatik je majstrom groteskných situácií a znepokojivých otázok, ktoré sa týkajú súčasného sveta a rodiny.

V hre Perplex z roku 2010 sa jednoduchý návrat Evy a Roberta z dovolenky postupne zmení na kolektívnu nočnú moru. Po následnom stretnutí s Judith a Sebastiánom, ktorí sa počas ich neprítomnosti starali o ich byt, sa roztočí absurdná zápletka, v ktorej sa hrá o ich dovtedajšie istoty a vzťahy. Všetky postavy sú nútené často vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, aby riešili ďalšie a ďalšie nečakané komplikácie. Navonok však musia zachovávať pokoj, čo vytvára originálne komediálne napätie a výborné herecké príležitosti. Nečakané situácie sa dynamicky striedajú až do prekvapivého konca.

Ján Luterán sa do povedomia divadelnej verejnosti dostal už absolventskou inscenáciou na VŠMU Bola raz jedna trieda. Odvtedy sa režijne zameriava na autorské divadlo a súčasnú tvorbu. Jeho inscenácie sa vyznačujú osobitým humorom a originálnymi divadelnými skratkami. Pri práci s inscenačným tímom a hercami výrazne inklinuje ku kolektívnej tvorbe.

Ide o prvý slovenský preklad hry Perplex, ktorý na objednávku DJGT urobí dramatik a režisér Lukáš Brutovský a tiež o prvú spoluprácu nášho divadla s režisérom Jánom Luteránom.

„Inscenácia nominovaná na Cenu Akadémie divadelných tvorcov“.

plagat PERPLEX
Premiéra: 16. decembra 2022
Dĺžka predstavenia: 110 min bez prestávky
Odporúčame od 18 rokov
Inscenácia obsahuje expresívne  scény a nahotu

Foto vizuál plagátu: Vanda Mesiariková
foto: Vanda Mesiariková

OSOBY A OBSADENIE

EVA Katarína Rozkošová / Alena Pajtinková a.h
JUDITH Mária Knoppová
ROBERT Richard Sanitra
SEBASTIAN Juraj Smutný

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Ján Luterán
Preklad Lukáš Brutovský
Scéna a kostýmy Alžbeta Kutliaková
Hudba Martin Husovský
Dramaturgia Miro Dacho
Pohybová spolupráca Lacko Cmorej

Inscenáciu podporila Nadácia Tatrabanka