DIGITÁLNY SPRIEVODCA KULTÚRNYMI SLUŽBAMI BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

22 kultúrnych inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sa podľa zamerania stará o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity.

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami vám ukáže široké spektrum zaujímavých služieb.

Viac informácií sa dozviete klikom na obrázok.