Andrej Kurejčik: URAZENÍ. BIELO(R)USKO
inscenované čítanie

Online uvedenie na YouTube kanáli DJGT: dňa 18. novembra 2020

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa ako prvé slovenské divadlo zapája inscenovaným čítaním hry bieloruského dramatika Andreja Kurejčika do celosvetovej divadelnej štafety „Insulted. Belarus(sia). Worldwide Reading Project“.

Hru „Urazení. Bielo(R)usko“ napísal uznávaný bieloruský dramatik Andrej Kurejčik priamo z epicentra diania. Zachytáva prvý mesiac bieloruskej revolúcie, jej vzostupy a pády. Prostredníctvom siedmich postáv, ktoré majú reálny predobraz v skutočnosti, približuje rôzne pohľady na boj s totalitným režimom, na cenu slobody a vízie do budúcnosti. Odhaľovanie toho, ako sa osudy protagonistov príbehu postupne prepletajú, je strhujúce.

Emočne veľmi silná hra sa od septembra 2020 uvádza v rôznych častiach sveta, v rôznych prekladoch a rôznych podobách. Bola uvedená v mnohých mestách USA, vo Veľkej Británii, Rusku, Írsku, Francúzsku, Poľsku, Litve, Česku a inde. Slovenský preklad aj s dôkladnými vysvetlivkami pripravila  Romana Štorková Maliti, čím otvorila priestor aj slovenským divadlám.

Inscenované čítanie považuje DJGT za svoj príspevok k odkrývaniu tém slobody, ktoré reflektuje DJGT nielen počas 72. divadelnej sezóny demaskovania. Pre tvorcov na čele s režisérom Petrom Palikom bola príležitosť pracovať na čerstvo napísanom texte s dokumentárnymi prvkami a surovo zachytenou realitou silnou a výnimočnou výzvou.

Upozornenie: odporúčame od 18 rokov, hra obsahuje expresívne výrazy a opisy násilia

PREMIÉRA: 18.11.2020 

OSOBY A OBSADENIE

Starý Michal Ďuriš
Mladý Daniel Výrostek
Nová Dominika Výrostek Misárová
Optimistická Iveta Marcineková
Vtáčí Juraj Smutný
Mŕtvy Ján Marcinek
Vyučujúca Svetlana Hank Sarvašová

INSCENAČNÝ TÍM

Preklad Romana Štorková Maliti
Réžia a scénický koncept Peter Palik
Dramaturgia Uršuľa Turčanová, Ján Chalupka