POĎAKOVANIE
Spoločným prianím divadelníkov na celom Slovensku je mať ničím nerušenú divadelnú sezónu 2020/2021. Aj v optimálnych podmienkach budú divadlá a umelci ešte dlho čeliť dopadu korona-krízy. Ďakujeme preto všetkým, ktorí nás podporili tým, že nežiadali vrátiť vstupné alebo prispeli OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT. Ďakujeme tiež za všetky slová podpory a vďaky.

 

DIVADLO J. G. TAJOVSKÉHO BILANCUJE A PLÁNUJE

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene uzavrelo v júni 71. divadelnú sezónu. Na spustenie tej novej sa začne pripravovať už v auguste. Novú 72. divadelnú sezónu otvorí premiéra štúdiovej inscenácie Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky dňa 4. septembra 2020. Hneď o týždeň, dňa 11. septembra 2020, bude nasledovať premiéra drámy Petra Karvaša Polnočná omša v réžii umeleckého šéfa Petra Palika. Divadlo si ňou pripomenie sto rokov od narodenia dramatika z banskobystrického kraja ako aj jeho stále aktuálny odkaz.

Končiaca 71. divadelná sezóna bola vo viacerých ohľadoch netypická. Jej rôzne aspekty bilancujú riaditeľka divadla Jana Raffajová a umelecký šéf Peter Palik.

Jana Raffajová, riaditeľka DJGT – bilancia uplynulej sezóny:
Hodnotenie končiacej 71. divadelnej sezóny je veľmi špecifické. Dátum 9. marec ju predelil na dve časti. V tej prvej sme úspešne predstavili divákom dve nové premiéry. V decembri to boli POM POMOVE ROZPRÁVKY a vo februári TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC, autorská inscenácia o rôznych osudoch na pozadí udalostí SNP. Túto inscenáciu pripravilo DJGT ako prvé profesionálne divadlo na Slovensku podľa princípov imerzného divadla.

Uzavretím divadiel sa dobre rozbehnutá sezóna prerušila. V znamení inšpirácií krajinami Vyšehradskej štvorky mala po maďarskej rozprávke a českom autorskom projekte nasledovať inscenácia poľskej autorky Maslowskej DVAJA ÚBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY, ktorej skúšobný proces bol však prerušený. Vyvrcholením malo byť uvedenie kompozície z diela slovenského klasika Ferka Urbánka, SRDCOVKY, na festivale ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ, pričom celý festival mal byť poctou Roku slovenského divadla 2020. Široká verejnosť už vie, že 47. ročník festivalu sme museli presunúť na rok 2021. Pre uzavretie divadiel sa neuskutočnili ani obľúbené podujatia Svetový deň divadla a Deň otvorených dverí divadla. Pripomenuli sme si ich však aspoň virtuálne prostredníctvom VYSIELANIA DJGT, ktoré ostáva i naďalej prístupné na youtube kanáli nášho divadla.

Peter Palik, umelecký šéf DJGT – Mandragora na námestí a na Mičinskom pitvore:
Túžba po živom divadle zo strany hercov aj divákov bola po troch mesiacoch veľmi vysoká. Využili sme uvoľnenie opatrení a pripravili sme exteriérovú verziu inscenácie MANDRAGORA. Uvedená bola symbolicky v piatok 5. júna, v deň plánovaného začiatku Zámockých hier zvolenských. Počasie bolo síce premenlivé a daždivé, diváci na námestí si však umelecký zážitok nenechali zmariť. Naopak, sledovanie spod dáždnikov ešte umocnilo súdržnosť a čaro renesančnej hry. Veľmi si ceníme túto bodku za sezónou.

Inscenáciu MANDRAGORA budú môcť diváci navštíviť aj počas leta. V sobotu 1. augusta o 21.00 s ňou hosťujeme na festivale MIČINSKÝ PITVOR v neďalekej obci Horná Mičiná.

Peter Palik, umelecký šéf DJGT – plánovaný začiatok novej divadelnej sezóny:
Naše divadlo začne s prípravou 72. sezóny už v auguste. V ideálnom prípade tak bude môcť naplno hrať hneď od začiatku septembra. V auguste sa uskutočnia nielen oprašovacie skúšky inscenácií, ale aj preobsadzovacie skúšky, nakoľko dve členky nášho umeleckého súboru majú pred sebou materské povinnosti. V auguste bude tiež prebiehať príprava inscenácie Polnočná omša, ktorú budú môcť od 11. septembra navštíviť večerní diváci aj študenti.  Začiatok sezóny – premiéra inscenácie Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky – je naplánovaný na 4. septembra 2020. Veríme, že budeme môcť opäť zažívať spoločný divadelný zážitok „tu a teraz“ a že budeme môcť zopakovať slová uzatvárajúce Vysielanie DJGT: „Spolu sme to zvládli“.