OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT

V apríli 2013 bolo založené OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT za účelom rozvoja a podpory kultúry a umeleckej aktivity DJGT  a realizuje svoju činnosť v zmysle stanov OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT.

Finančné prostriedky získava z:

 • členské
 • dary a sponzorské
 • z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb

OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT prispelo:

 • v divadelnej sezóne 2013/2014 sumou v celkovej výške 12000,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie nových divadelných inscenácií v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene, a to inscenácií Mandarínková izba a Skrotenie zlej ženy
 • v divadelnej sezóne 2015/2016 sumou v celkovej výške 750,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie nových divadelných inscenácií v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene, a to inscenácií Sliepka
 • v divadelnej sezóne 2016/2017 sumou v celkovej výške 1350,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie novej divadelnej inscenácie v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene, a to inscenácie Škola základ života
 • v divadelnej sezóne 2017/2018 sumou v celkovej výške 1312,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie novej divadelnej inscenácie v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene, a to inscenácie Balada pre banditu
 • v divadelnej sezóne 2018/2019 sumou v celkovej výške 3079,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie nových divadelných inscenácií v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene, a to inscenácií Čertice, MandragoraS láskou sa nezahráva
 • v divadelnej sezóne 2019/2020 sumou v celkovej výške 2400,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie novej divadelnej inscenácie v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene, a to inscenácie Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky
 • v divadelnej sezóne 2020/2021 sumou v celkovej výške 1782,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie novej divadelnej inscenácie v Divadle J.G. Tajovského, a to inscenácie Čepiec
 • v divadelnej sezóne 2021/2022 sumou v celkovej výške 3711,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie novej divadelnej inscenácie v Divadle J.G. Tajovského, a to inscenácie Ženský zákon
 • v divadelnej sezóne 2022/2023 sumou v celkovej výške 2358,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie novej divadelnej inscenácie v Divadle J.G. Tajovského, a to inscenácie I love mama
 • v divadelnej sezóne 2023/2024 sumou v celkovej výške 1240,- € na prípravu, realizáciu, naštudovanie a uvedenie novej divadelnej inscenácie v Divadle J.G. Tajovského, a to inscenácie Dežo Hoffmann – „Fotil som Beatles“

DJGT v spolupráci  s OZ KLUB PRIATEĽOV DJGT so  Strediskom kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen v priestoroch divadla zorganizovali už dva ročníky podujatia Divadelná kvapka krvi s vysokou účasťou tak zo strany zamestnancov divadla ako aj širokej verejnosti.

Okrem Divadelnej kvapky krvi tieto organizácie zorganizovali i niekoľko ďalších stretnutí s umelcami pri rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach, napríklad v Klube dôchodcov na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene sme pre dôchodcov zorganizovali hudobno-literárne pásmo, podobné podujatie (večer poézie) sme zorganizovali v priestoroch Divadelného klubu.