Peter Karvaš: POLNOČNÁ OMŠA

Polnočná omša nahliada do skrytých tajomstiev v naoko usporiadanej rodine, ktorá v zápase o existenciu a identitu v zložitom dejinnom období vytvára aj svojráznu metaforu celého národa. Mrazivý príbeh sa odohráva v roku 1944, na Vianoce, počas ktorých sa za stolom rodiny Valentína Kubiša striedajú chvíle vytúženého pokoja s extrémnym napätím. Atmosféra tej doby ponúka paralelu s aktuálnymi konfliktmi hodnôt, pričom odhaľuje tie idey a hnutia, ktoré majú zhubný potenciál na dnešnú  demokratickú a občiansku spoločnosť v európskom regióne.

Hru so silným posolstvom napísal významný slovenský dramatik Peter Karvaš, rodák z Banskej Bystrice, ktorý ako účastník SNP zblízka spoznal hrdinstvá i tragédia druhej svetovej vojny. Vnuk známeho maliara Dominika Skuteckého bol pre svoj odmietavý postoj k okupácii Československa vyškrtnutý z repertoárov divadiel. Po novembri 1989 bol v plnom rozsahu rehabilitovaný.

Dráma Polnočná omša je situovaná do pamätného roku 1944 a kladie zásadné otázky svedomiu a dobe. Odohráva sa na Štedrý deň roku 1944. Skúma postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny. Manželia Kubišovci sa vzorne starajú o svoju rodinu, dbajú na zvyky a tradície. Pod touto pokrievkou to však vrie. Najmladší syn je partizán, starší gardista, dcéra arizátorka. Pri štedrovečernom stole sedia s nacistom, nádejnou nevestou je komunistka. Situácia na fronte je čoraz neistejšia, blíži sa chvíľa, keď bude treba jedného z členov rodiny obetovať. Z čoho sa budú spovedať na polnočnej omši? Silná dráma kladie dôležité otázky aj dnes a ponúka atmosféru doby a paralelu s hnutiami, ktoré spochybňujú zmysel občianskej spoločnosti.

Humanistickú drámu Polnočná omša uviedlo DJGT po prvý krát vo svojom repertoári.

plagat Polnočna omša
PREMIÉRA: 11.09.2020
Dĺžka predstavenia: 1 hod. 45 min. bez prestávky
Odporúčame od 15 rokov
Foto: René Miko
Foto plagát: Vanda Mesiariková

OSOBY A OBSADENIE

Valentín Kubiš Vladimír Rohoň
Vilma, jeho žena Jana Pilzová
Marián, ich starší syn Ondřej Daniš
Ďurko, ich mladší syn Marek Rozkoš
Angela, ich dcéra Barbora Špániková
Paľo, jej muž Richard Sanitra
Katka Mária Knoppová
Poručík Brecker Michal Ďuriš
partizán, nemecký vojak Michal Vasil, javiskový technik
nemecký vojak 2 Michal Ďurík, javiskový technik

INSCENAČNÝ TÍM

Úprava a réžia Peter Palik
Dramaturgia Ján Chalupka
Scéna Peter Palik
Kostýmy Eva Farkašová
Pohybová spolupráca Petr Nusek
Hudba Martin Geišberg, Daniel Špiner