Divadlo J. G. Tajovského má nového umeleckého šéfa

Od 1. mája 2020 má Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene nového umeleckého šéfa. Stal sa ním režisér PETER PALIK. Zvolenské divadlo pozná vďaka svojej doterajšej režijnej spolupráci – pripravil tu oceňované inscenácie BALADA PRE BANDITU, MANDRAGORAPOM POMOVE ROZPRÁVKY.

Štafetu umeleckého šéfa mu odovzdal dramaturg DJGT Ján Chalupka, ktorý zastával túto funkciu od roku 2012.

 

Peter Palik je absolventom Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, kde na Katedre bábkarskej tvorby vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu. V roku 2009 sa stal dramaturgom v Bábkovom divadle Žilina a stál pri založení festivalu Bábková Žilina. V rokoch 2014-2017 bol interným režisérom v Spišskom divadle. Ako režisér a dramaturg spolupracuje s divadlami na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku a Maďarsku. Tiež ako režisér a autor rozhlasových hier spolupracuje s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Systematicky sa venuje tvorbe pre deti a mládež. Je autorom vyše tridsiatich divadelných hier a dramatizácií, tiež niekoľkých kníh pre deti. Popri režijnej a autorskej činnosti pedagogicky pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby DF VŠMU, kde sa v roku 2017 habilitoval na docenta. Za svoju umeleckú torbu získal viaceré významné ocenenia  doma i v zahraničí.