NOVÉ MOTÝLIE TROJICE V DIVÁCKEJ ANKETE ZVOLENSKÉHO DIVADLA

V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene prebiehala aj v jubilejnej sedemdesiatej divadelnej sezóne obľúbená divácka anketa Motýľ. Zapojilo sa do nej rekordné množstvo hlasujúcich divákov. Absolútni víťazi budú vyhlásení počas galavečera MOTÝĽ 2019 v piatok 6. septembra.

Do ankety prišlo 1182 platných anketových lístkov. Tie určili víťazné trojice v kategóriách Najpopulárnejšia herečka, Najpopulárnejší herec a Najpopulárnejšia inscenácia 70. divadelnej sezóny DJGT. V nominovaných trojiciach sa objavujú nielen známe mená, ale aj motýlí nováčikovia. Minuloročnými víťazmi boli herci Svetlana Sarvašová a Michal Ďuriš a inscenácia Charleyho teta v réžii Martina Kákoša. Tohtoročné nominácie uvádzame v abecednom poradí:

Najpopulárnejšia herečka:
Iveta Marcineková, Katarína Rozkošová, Svetlana Sarvašová

Najpopulárnejší herec:
Ondřej Daniš, Michal Ďuriš, Štefan Šafárik

Najpopulárnejšia inscenácia:
Balada pre banditu, Charleyho teta, Škola základ života

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského už teraz pozýva svojich priaznivcov na galavečer MOTÝĽ 2019, ktorý po divadelných prázdninách otvorí 71. divadelnú sezónu, bližšie predstaví aktuálne motýlie trojice a naživo vyhlási víťazov.