Barbora Cannerová

Barbora Cannerová

lektorka dramaturgie

[email protected], 045/55 51 221

Barbora Cannerová je absolventkou Divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby na VŠMU pod vedením režiséra Mariána Amslera. Pochádza z Bratislavy, kde sa pôsobením v rôznych umeleckých zoskupeniach (Detská rozhlasová dramatická družina, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Biele divadlo) formovalo jej estetické cítenie a vzťah k divadelnej tvorbe. Okrem niekoľkých autorských textov (Unesení dejinami, Suchý zips) a dramatizácií (napr. Peter a Lucia, Starec a more, Cudzí) sa podpísala aj pod viacero netradičných kultúrnych projektov, akými bolo napríklad podujatie InoKino (podľa formátu The Secret Cinema), Cesta na kolesách venovaná tvorbe H. Ibsena či edukatívny projekt #generaciaZ. Svojím dramaturgickým vkladom zaujala napríklad pri autorskej inscenácii Diskutéri, ktorá bola ocenená v rámci prehliadky Divadelné konfrontácie alebo titulom českého autora A. Goldflama Doma u Hitlerovcov, uvedeným na niekoľkých festivaloch v rámci SR a ČR. Okrem divadelnej tvorby sa aktívne venuje aj lektorskej činnosti, či už vo forme hereckých a dabingových kurzov, zážitkového vyučovania alebo dramaturgických rozborov so študentami stredných škôl.