Martina Chmelanová

Martina Chmelanová

Martina Chmelanová sa narodila v Ružomberku. Na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu vyštudovala herectvo. Rok študovala na Akadémií muzických umení v Prahe na fakulte HAMU-Nonverbální divadlo. Momentálne študuje herectvo v Banskej Bystrici na Akadémií umení pod vedením Mgr. art. Richarda Sanitru, ArtD a doc. Jana Přeučila.
Pravidelne sa zúčastňuje hereckých a pohybových workshopov na Slovensku a v zahraničí. Spolupracuje s nezávislým zoskupením Fysio ART (CZ) a cirkusovo- estrádnou skupinou Kaukliar. Zúčastnila sa stáže v nezávislom divadle Odivo. Už počas strednej školy spolupracovala s Divadlom Pôtoň, s ktorým naskúšala site-specific Vzkriesenie zázraku, ktoré sa hralo na medzinárodnom festivale Nectaire Vallée Verte vo Francúzsku. V Divadle J. G. Tajovského hosťuje v inscenácií Zázračná cesta králika Eduarda.

,,Divadlo ma učí, byť citlivým a láskavým človekom, naučilo ma tiež prijímať inakosť a farebnosť života.”

Inscenácie
Postavy
DEŽO HOFFMANN: „Fotil som Beatles“ DOLORES (Dežova dcéra), GERDA TARO
ZÁZRAČNÁ CESTA KRÁLIKA EDUARDA ALICA, SARAH, MEGI