Ondrej Ferko

Ondrej Ferko

Ondrej Ferko sa narodil v Prešove, ale od piatich do štrnástich rokov žil a študoval v Španielsku na Kanárskych ostrovoch. Od štyroch rokov sa aktívne venoval hre na piano, spevu a herectvu. Vyštudoval Hudobno-dramatické umenie na Súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove pod vedením Jevgenija Libezňuka a Mariána Marka. Počas posledného šiesteho ročníka štúdia na konzervatóriu nastúpil aj do prvého ročníka herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ešte pred nástupom na vysokú školu vyučoval počas štúdia hru na klavír a spev na ZUŠ. V roku 2022 naštudoval v DJGT ako študent druhého ročníka AU BB pod vedením doc. Mgr. art. Františka Výrostka a Mgr.art. Petra Galdika postavu KRIŠTOFA v inscenácii VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA.

Inscenácie
Postavy
DEŽO HOFFMANN: „Fotil som Beatles“ DEŽO HOFFMANN (v mladosti)
MAMLET NÁMORNÍK, FORTINBRAS
HAUERLAND DÁVID ALTMAN 
ZÁZRAČNÁ CESTA KRÁLIKA EDUARDA CHLAPEC, PETER
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA KRYŠTOF
REVÍZOR  OSIP
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA TONY HALÁS, futbalový fanúšik