Inscenácia NA KONCI… – Tajovského dráma, ktorú napísal vlastným životom.

Od 11. októbra 2019 priblíži v obnovenej premiére život a tvorbu Tajovského aj autorská inscenácia Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej Na konci…

NA KONCI …
Inscenácia mapuje život Tajovského (1874 – 1940), ktorý bol spisovateľ, prozaik, dramatik, redaktor, učiteľ, úradník, politik, najvýraznejšia osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu a od roku 1954 patrón zvolenského divadla. V réžii Kamila Žišku ožívajú osudové chvíle formujúce jeho osobnosť, spomienky na starého otca, prelomové dejinné udalosti aj postavy z jeho hier a poviedok. Tajovského predstavuje ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre veci národné, podporujúceho vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. Tiež ako človeka schopného aj po početných prehrách znovu vstať, človeka verného sebe samému. Pozornosť je venovaná aj manželke Hane Gregorovej a dejinným spolupútnikom.

Poetická a pútavá inscenácia Na konci… je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s jedným výnimočným životom a nadýchnuť sa nefalšovanej človečiny – „tajovskovčiny“.

Obnovená premiéra sa uskutoční dňa 11. októbra 2019.