Katarína Mišíková Hitzingerová: NA KONCI…
Lyrická hra o osudových stretnutiach a rozlúčkach patróna zvolenského divadla

Začiatok 71. sezóny Divadla J. G. Tajovského patrí obnovenej premiére pôvodnej autorskej hry Na konci… Scénickú kompozíciu čiastočne inšpirovanú Tajovského životopisnou poviedkou Do konca napísala pre DJGT v roku 2013 Katarína Mišíková Hitzingerová. Režisér Kamil Žiška svojou osobitou poetikou prepojil moderné výrazové prostriedky s prvkami ľudového divadla a preniesol tak na divadelné dosky vzácny kúsok našej minulosti.

Inscenácia mapuje život významného realistického spisovateľa a dramatika Tajovského, osudové chvíle formujúce jeho osobnosť, spomienky na starého otca, prelomové dejinné udalosti aj postavy z jeho hier a poviedok. Jozefa Gregora Tajovského vníma ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre veci národné, podporujúceho vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. A hlavne ako človeka schopného aj po početných prehrách znovu vstať, človeka verného sebe samému. A s úsmevom tiež ako človeka, ktorý bol zápalistým, i keď nie veľmi úspešným, vinohradníkom a ovocinárom.

Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940) bol spisovateľ, prozaik, dramatik, redaktor, učiteľ, úradník, politik, najvýraznejšia osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu a od roku 1954 patrón zvolenského divadla. Inscenácia Na konci… je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí sa chcú pútavo zoznámiť s jeho výnimočným životom a nadýchnuť sa nefalšovanej človečiny – „tajovskovčiny“.

Obnovená premiéra je venovaná 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského, ktorý sa narodil v Tajove dňa 18. októbra 1874.

OBNOVENÁ PREMIÉRA: 11.10.2019
Dĺžka predstavenia: 100 minút bez prestávky
Odporúčame od 14 rokov

OSOBY A OBSADENIE

Jozef Daniel Výrostek
Hana Dominika Výrostek Misárová a.h.
Starý otec Vladimír Rohoň
Jesenský, Draškovič, Bagar Richard Sanitra
Lilgová, Mamka Pôstková Dana Karolová
Milka, Pavúková, Meličková Veronika Slamková
Alexy, Ondrej, Pavúk, Maco Mlieč, Halaša, Jano, Ivan, Borodáč Ján Marcinek

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Kamil Žiška
Dramaturgia Ján Chalupka, Uršuľa Turčanová
Scéna a kostýmy
Zuzana Malcová
Hudba Matúš Uhliarik
Pohybová spolupráca Soňa Kočanová