Mária Knoppová

Mária Knoppová

Členka súboru od roku 2020

Mária Knoppová je absolventkou herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Členkou umeleckého súboru DJGT je od roku 2020. Od detstva inklinovala k umeleckému prednesu, divadelnej tvorbe a tvorbe amatérskeho filmu. Po skončení základnej školy navštevovala Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, odbor Hudobno-dramatické umenie. Už počas štúdia na vysokej škole naštudovala niekoľko inscenácií v profesionálnych divadlách. Okrem divadla sa tiež venuje hre na gitaru a spevu, ako aj tvorbe a prezentácii vlastných autorských piesní. Jej prvou naštudovanou postavou v DJGT sa stala KATKA v inscenácii Polnočná omša, následne zažiarila v inscenácii ČEPIEC. Jej precízny a podmanivý herecký prejav umocňuje dôsledné skúmanie vnútra postáv.

Inscenácie
Postavy
DEŽO HOFFMANN: „Fotil som Beatles“  LILLY (Dežova druhá žena v mladosti), YOKO ONO
TEL3GRAM HANA GREGOROVÁ 1
HAMLET OFÉLIA
I LOVE MAMA ABIGAIL
SME KRAJINA  
PERPLEX JUDITH
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA MÁRIA
ŽENSKÝ ZÁKON ANIČKA
ČEPIEC MLADÁ IĽKA
POLNOČNÁ OMŠA KATKA
POM POMOVE ROZPRÁVKY BABUĽA
BALADA PRE BANDITU ANJEL, DIEVČA