Mária Knoppová

Mária Knoppová

Členka súboru od roku 2020

Mária Knoppová je absolventkou herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Členkou umeleckého súboru DJGT je od roku 2020. Od detstva inklinovala k umeleckému prednesu, divadelnej tvorbe a tvorbe amatérskeho filmu. Po skončení základnej školy navštevovala Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, odbor Hudobno-dramatické umenie. Už počas štúdia na vysokej škole naštudovala niekoľko inscenácií v profesionálnych divadlách. Okrem divadla sa tiež venuje hre na gitaru a spevu, ako aj tvorbe a prezentácii vlastných autorských piesní. Jej prvou naštudovanou postavou v DJGT sa stala KATKA v inscenácii Polnočná omša, následne zažiarila v inscenácii ČEPIEC. Jej precízny a podmanivý herecký prejav umocňuje dôsledné skúmanie vnútra postáv.

Inscenácie
Postavy
ŽENSKÝ ZÁKON ANIČKA
ČAKANIE NA GODOTA ESTRAGON
ČEPIEC MLADÁ IĽKA
POLNOČNÁ OMŠA KATKA
POM POMOVE ROZPRÁVKY BABUĽA
BALADA PRE BANDITU ANJEL, DIEVČA
SVET (PODĽA) URBANA MÁRIA