Marius von Mayenburg: PERPLEX

Provokatívna komédia Mariusa von Mayenburga, ktorý svoju prvú cenu získal ešte ako začínajúci autor v roku 1997. Originálne hry z tohto obdobia, ktoré realizovali v spolupráci s režisérom Thomasom Ostermeierom im priniesli celosvetovú slávu. Nemecký dramatik je majstrom groteskných situácií a znepokojivých otázok, ktoré sa týkajú súčasného sveta a rodiny.

V hre Perplex z roku 2010 sa jednoduchý návrat Evy a Roberta z dovolenky postupne zmení na kolektívnu nočnú moru. Po následnom stretnutí s Judith a Sebastiánom, ktorí sa počas ich neprítomnosti starali o ich byt, sa roztočí absurdná zápletka, v ktorej sa hrá o ich dovtedajšie istoty a vzťahy. Všetky postavy sú nútené často vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, aby riešili ďalšie a ďalšie nečakané komplikácie. Navonok však musia zachovávať pokoj, čo vytvára originálne komediálne napätie a výborné herecké príležitosti. Nečakané situácie sa dynamicky striedajú až do prekvapivého konca.

Ján Luterán sa do povedomia divadelnej verejnosti dostal už absolventskou inscenáciou na VŠMU Bola raz jedna trieda. Odvtedy sa režijne zameriava na autorské divadlo a súčasnú tvorbu. Jeho inscenácie sa vyznačujú osobitým humorom a originálnymi divadelnými skratkami. Pri práci s inscenačným tímom a hercami výrazne inklinuje ku kolektívnej tvorbe.

Ide o prvý slovenský preklad hry Perplex, ktorý na objednávku DJGT urobí dramatik a režisér Lukáš Brutovský a tiež o prvú spoluprácu nášho divadla s režisérom Jánom Luteránom.

Premiéra: 16. decembra 2022

Foto: 

OSOBY A OBSADENIE

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia Ján Luterán